Lidé

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

vedoucí ateliéru Achten–Pavlíček

Henri Achten absolvoval v roce 1992 na Eindhovenské technologické univerzitě (TU/e) v Holandsku. Byl prvním absolventem studia, který představil svou práci pomocí virtuální reality. V roce 1997 získal titul Ph.D. v oboru Technické vědy za výzkum kódování znalostí v architektonických výkresech. Pokračoval jako post–doc na TU/e a stal se členem nové skupiny Design Systems Group. Zde do roku 2010 působil jako odborný asistent v oblasti designové teorie a výpočetní techniky. V roce 2005 nastoupil na Fakultu architektury ČVUT jako odborný asistent, kde vede výzkumný program MOLABu. V roce 2007 získal titul docent. Henri Achten je vedoucím ateliéru Achten–Pavlíček, Achten–Nováková a vyučuje v doktorském programu a v programu Erasmus. V roce 2012 uspořádal v Praze spolu s Danou Matějovskou 30. mezinárodní konferenci eCAADe. Henri Achten byl v letech 2001–2009 víceprezidentem a předsedou European Association for education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe. Díky své práci na výzkumu designu je známý i v zahraničí. Je autorem a spoluautorem 12 knih, 14 článků v časopisech a 87 konferenčních článků o tématech jako jsou architektonické kresby, virtuální realita, collaborative design a výzkum designu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.