Lidé

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

vedoucí ateliéru Achten–Pavlíček

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2023-2026
Anotace
Anotace (maximálně 10 řádků): Vývoj technologie pro robotický velkoformátový 3D tisk z průmyslového a komunálního odpadního plastu. Podpora ekonomického uplatnění této technologie v praxi. Projekt podporuje přechod na udržitelnou ekonomiku řešením odpadového hospodářství plastů. Výstupem jsou realizace finálních produktů, jako jsou doplňky interiéru, nábytek, mobiliář, včetně venkovního městského mobiliáře ve veřejném prostoru. Prostřednictvím nápadu a designu zhmotňuje projekt myšlenku udržitelnosti a transformuje ji do praxe v rámci principů cirkularity. Projekt podporuje zapojení etablovaných designerů a studentů architektury pro návrh a realizaci finálních produktů. Možností je i realizace uměleckých instalací pro veřejný prostor.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
3D tisk z betonu by měl zohledňovat teplotu a vlhkost prostředí. Rád bych získal zařízení k zaznamenávání těchto údajů v průběhu tisku. Následně bych je zpracoval do dokumentu, který by stanovil ideální nastavení pro přimíchávání vody za různých vnějších podmínek. Dopad proměnlivého prostředí lze totiž kompenzovat teplotou a množstvím vody přimíchané do směsi.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Co je to efektivní komunikace? Jak může architekt zefektivnit pomocí digitální skicování komunikační vztah a zároveň ušetřit zdroje jako čas, finance, energie, při procesu návrhu? V druhém roce výzkumu bych rád experimentem přešetřil několik případů architektů, jak pracují s digitální skici a bez ní, kde jim ulehčuje fungování a komunikaci. V druhé části bych rád využil tento grant k dotazníkovému šetření klientské části vztahu. Jak vnímají digitální skici oni. Průnikem těchto dvou množin chci získat kritéria: faktory efektivity ve vztahu architekt a klient.
Trvání projektu
2021
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již podesáté. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31.3.2021 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31.8.2021 Termín konání konferencí: 1.10.2021 - 2.10.2021 Výstava posterů: 1.10.2021 - 16.10.2021
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020
Anotace
Projekt je zaměřen na kategorizaci a zmapování architektonických digitálních skic/ vizualizací pořizované architektem v procesu návrhu studie ve fázích analýza, koncept, design a prezentace pro klienta. V týmu jsou dvě úspěšné řešitelky SGS. Výzkum dále navazuje na výzkum Kateřiny Novákové "Collaborative sketching". A propojuje se s výsledky výzkumu Ladislavy Fialkové "data-mining". Výsledky budou přínosem pro další výzkum disertační práce, tak i pro ústav digitálního navrhování a modelování.
Hlavní řešitel
Fialka Sobková, L.
Trvání projektu
2020
Anotace
Modely mobility mohou být dynamickým indikátorem městského života. Výzkumná skupina katedry počítačů FEL vyvinula digitální datový model města na základě programovaných agentů. Data z výše popsaného agent-based modelu mobility v Praze budeme konfrontovat s daty, které se nám podařilo získat ze smartphone aplikace, mapující pohyb a způsob pohybu jejích uživatelů. Vzajemně porovnáme informace získatelné z obou datových zdrojů. Informace agent-based modelu používá mj. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, proto výzkum považujeme za potřebný pro další praxi. Výsledkem bude příspěvek prezentovaný na renomované mezinárodní konferenci a odborný článek, otištěný v recenzovaném periodiku (předpokládáme publikaci ve sborníku konference). Možností je také publikace odborného textu v periodiku "International Journal of Transport Development and Integration", kde jsme byli vyzváni k publikaci na základě prezentace na konferenci "Wessex - Sustainable city 2019".
Trvání projektu
2020
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již podeváté. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31.3.2020 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31.8.2020 Termín konání konferencí: 1.10.2020 - 2.10.2020 Výstava posterů: 1.10.2020 - 16.10.2020
Trvání projektu
2019
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již poosmé. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3. 2019 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31. 8. 2019 Termín konání konferencí: 3. 10. 2019 a 4. 10. 2019 Výstava posterů: 3. 10. - 18. 10.2019
Hlavní řešitel
Petrš, J.
Trvání projektu
2019
Anotace
Růst technologie neznamená pouze změnu výroby v architektuře, ale stále více poskytuje příležitosti k oživení materiality architektury o responsivní, performativní a adaptivní možnosti návrhu. Ty jsou ovšem často representovány rigidními mechatronickými/ robotickými prvky, které nejsou bezpečné pro interakci s člověkem, jenž je pro architekturu ve většině případech kritická. Nabízíme proto intenzivní workshop pro studenty FA, který na současný trend reaguje. Námi nabízený workshop bude pracovat s předem vytvořeným setem součástí, který budou studenti používat pro návrh adaptivní interaktivní instalace, její konfigurace a výstavby. Tento set využívá principů soft robotiky a ostatních ovládacích technik s nimi související. Současný výzkum a prototypy, které plánujeme v rámci workshopu testovat, naznačují, že soft robotické aktuátory začínají být upřednostňovány před rigidními, pokud jde o fyzickou interakci člověka a robota či manipulaci s jemnými předměty. Prostřednictvím tohoto workshopu bychom rádi tyto principy prověřili a předali studentům FA poznatky, které jsme načerpali při práci na našem výzkumu v ČR i zahraničí. Cílem je se studenty vytvořit funkční interaktivní instalaci (1:1 prototyp), který bude prezentován veřejnosti a publikován na mezinárodní konferenci
Hlavní řešitel
Fialka Sobková, L.
Trvání projektu
2019
Anotace
Modely mobility mohou být dynamickým indikátorem městského života. Výzkumná skupina katedry počítačů FEL vyvinula digitální datový model města na základě programovaných agentů. Data z tohoto modelu byla použita Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako podklad pro zpracování návrhu veřejného prostoru Klárova a ulice Revoluční. Vědecká práce porovná data z digitálního modelu s daty získanými z používaných WIFI sítí. Práce bude zahrnovat i interview - poznatky architektů z praxe, jak lze přistoupit ke zpracování dat z modelů a jejich integraci do výsledného návrhu. Výsledkem bude příspěvek prezentovaný na renomované mezinárodní konferenci a odborný článek, otištěný v recenzovaném periodiku (předpokládáme publikaci ve sborníku konference).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.