Lidé

doc. Ing. arch. Hana Seho

vedoucí ateliéru Seho

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Projekt si klade za cíl, stejně jako v úspěšném předcházejícím ročníku, na základě realizace architektonických prvků či drobné stavby (předpoklad - věžě) z inovativních materiálů ověřit přínos metody "learning by doing"v procesu vzdělávání budoucích architektů. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.
Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2017
Anotace
Projekt si klade za cíl na základě realizace architektonických prvků či drobné stavby z inovativních materiálů ověřit přínos metody "learning by doing"v procesu vzdělávání budoucích architektů. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.
Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2015-2017
Anotace
Projekt si klade za cíl na základě experimentu realizovat minimálně dva maximálně čtyři architektonické prvky či části stavby z obnovitelných materiálů, běžně k těmto ůčelům nepoužívaných. Přínosem by měl být takový návrh , který by svým inovativním přístupem přispěl k udržitelnosti fyzického stavění včetně tomu předcházejícího architektonického návrhu. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.
Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2013
Anotace
Konference je zaměřena na specifická kritéria ovlivňující návrh domu. Tato kritéria jsou mezioborová a spadají do kategorie udržitelných zdrojů energie. Energie je posuzována jak v procesu výroby stavebních materiálů a stavby domu, tak v období "života" domu a podílí se na podstatné části provozních nákladů spojených s užíváním domu. Aspekt energetické náročnosti budov významně ovlivňuje architektonický návrh již v konceptu. Konference umožní mezioborové setkání studentů fakult ČVUT, jejichž studijní focus se dotýká procesu architektonického návrhu. Cílem konference je poukázání na nutnost a podpora týmové spolupráce architektů s odborníky z ostatních technických oborů jako jsou strojírenství, elektrotechnika, informační technologie, doprava - vše se zaměřením na návrh "udržitelné" stavby. Z konference bude vydán sborník, výstupy budou publikovány na webové prezentaci konference a rovněž ve veřejných médiích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.