Lidé

doc. Ing. arch. Hana Seho

vedoucí ateliéru Seho

Autoři
Seho, H.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Studentský semestrální projekt a stavba lávek přes krkonošské potoky. Fakulta architektury a jejích pět ateliérů v rámci projektu Learning by doing realizovala pět lávek, které jsou vystaveny před budovou školy a budou v létě instalovány v pěti lokalitách v Krkonoších.
Autoři
Seho, H.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Text dokumentuje design-build projekt pěti lávek, které byly vytvořeny studenty pěti ateliérů FA ČVUT pro Krkonošský národní park a poskytuje širší reflexi tohoto typu výuky.
Autoři
Seho, H.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
The text documents the design-build project for five footbridges for the Krkonoše National Park, designed by students of five different studios at FA CTU, and presents a broader reflection on this type of teaching.
Autoři
Seho, H. - Malošíková, Š.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Lze se naučit architektuře bez přímé zkušenosti? V posledních letech roste pozornost a zájem věnovaný tzv. design-build projektům na školách architektury, jejichž metodika umožňuje přiblížit studentům realitu architektonické praxe jinak, než pouze zprostředkovaně. Studenti mají příležitost vytvořit návrh pro konkrétní situaci reálného zadání a ověřit si jeho platnost jak zpracováním prováděcího projektu, tak hlavně vlastnoruční realizací tohoto návrhu. Fakulta architektury ČVUT již v minulosti úspěšně realizovala několik design-build projektů a tématu výukové metodiky tohoto typu se dlouhodobě věnuje i v rámci výzkumu.
Autoři
Seho, H.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Projekt LBD chce nastavit alternativní cestu pro výuku navrhování na FA, „od začátku do konce“, nápad – projekt – materializace - realizace - užívání. Cílem je naučit studenty promýšlet návrh a jeho důsledky, naučit je zodpovědnosti za učiněná rozhodnutí, optimalizovat navržená řešení z hlediska užitného, estetického, ekonomického, udržitelného ve smyslu potenciálu místa určení a pracovat v týmu. Limity v našem prvním projektu určovaly jeho postup. Byly jimi zejména těžká zařaditelnost do systému výuky, nízký rozpočet, krátký čas na celý proces a jistá nezkušenost v organizaci a řízení projektu souběžně v 5 ateliérech. Z těchto důvodu bylo nutné některá rozhodnutí učinit předem. Byl to rozsah zadání – interiérové schody na danou výšku, předepsaný materiál – CLT desky, způsob prezentace a výstavy – přepravní kontejner. Projekt LBD byl úspěšný. Cíle v rámci limitů byly naplněny. Při pokračování podobných projektů je potřeba více je začlenit do systému vzdělávání na FA, optimalizovat počet studentů ve skupině vzhledem k náročnosti zadání, najít systémovější financování a reálného uživatele.
Autoři
Hlaváček, D. - Kordovský, P. - Liesler, L. - Mádr, J. - Malošíková, Š. - Schleger, E. - Seho, H. - Světlík, J. - Vrbata, L. - Zavřel, Z., - Zdebská, M.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The goal of this experimental workshop was to offer students of the five design studios of the Department of Architectural Design II , FA CTU more than is demanded by the official studio course programme – the possibility to test their designs on 1:1 scale. The assignment was to design a staircase 2.8 m high respecting the Czech regulations that apply to residential stairs design. Due to a very tight schedule the material was determined in advance. The dimension of large-size spruce cross-laminated timber boards was arranged in order to allow production of load-bearing components from one piece. The course of the workshop had only general framework and schedule. The exact teaching method of each phase was under direction of the leaders of each studio. The video shows the design-building process of one of the staircases. At the end, all 5 staircases were displayed in the courtyard of the Faculty of Architecture building.
Autoři
Seho, H. - Malošíková, Š. - Světlík, J. - Zdebská, M. - Vrbata, L. - Kordovský, P. - Mádr, J. - Zavřel, Z. - Hlaváček, D. - Schleger, E., - Liesler, L.
Rok
2015
Podkategorie
Anotace
Členové pedagogického týmu Ústavu navrhování II. Fakulty architektury ČVUT se rozhodli, že nabídnou svým studentům víc, než je zavedeno studijním plánem a náplní ateliérové tvorby. Cílem tohoto experimentu nebyla jen architektonická soutěž o nejlepší návrh bytového schodiště na výšku jednoho podlaží s parametry předepsanými českou normou, ale i společná práce na detailech, dílenské dokumentaci, přípravě realizace, stavbě i zabezpečení jejího hladkého průběhu, prezentace a obhájení vlastního návrhu i celého projektu.
Autoři
Seho, H. - Král, M.
Rok
2015
Podkategorie
Související lidé
Anotace
V minulých letech pořádal Ústav navrhování II řadu exkurzí po evropské architektuře a z nasbíraných poznatků, fotografií a výkresů z těchto studijních výletů byli sestaveni tři průvodci po moderní i historické architektuře. Průvodci mapují a fotografiemi a půdorysy dokumentují nejzajímavější stavby z vybraných evropských měst a ve své odolné a kapse-vhodné formě jsou skvělým společníkem při bloudění po skrytých architektonických skvostech.
Autoři
Seho, H. - Král, M.
Rok
2015
Podkategorie
Související lidé
Anotace
V minulých letech pořádal Ústav navrhování II řadu exkurzí po evropské architektuře a z nasbíraných poznatků, fotografií a výkresů z těchto studijních výletů byli sestaveni tři průvodci po moderní i historické architektuře. Průvodci mapují a fotografiemi a půdorysy dokumentují nejzajímavější stavby z vybraných evropských měst a ve své odolné a kapse-vhodné formě jsou skvělým společníkem při bloudění po skrytých architektonických skvostech.
Autoři
Seho, H. - Král, M.
Rok
2015
Podkategorie
Související lidé
Anotace
V minulých letech pořádal Ústav navrhování II řadu exkurzí po evropské architektuře a z nasbíraných poznatků, fotografií a výkresů z těchto studijních výletů byli sestaveni tři průvodci po moderní i historické architektuře. Průvodci mapují a fotografiemi a půdorysy dokumentují nejzajímavější stavby z vybraných evropských měst a ve své odolné a kapse-vhodné formě jsou skvělým společníkem při bloudění po skrytých architektonických skvostech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.