V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

doc. Ing. arch. Hana Seho

vedoucí ateliéru Seho

Vzdělání

2002 druhá studijní cesta do západní Afriky
1997 studijní cesta do západní Afriky
1982 absolvovala FA ČVUT v Praze

Odborná činnost

2016 pracovní cesta na Filipíny
od 2008 vlastní kancelář R.U.A
1991–2008 vlastní kancelář R.U.A. s ing. arch. Petrem Hlaváčkem
1990 pracovní pobyt v architektonické kanceláři Braaksma & Roos, Den Haag, Holandsko
1988 stáž v architektonické kanceláři Swarz & Meyer, Zürich, Švýcarsko
1982–1991 atelier 1 PÚ VHMP, atelier arch. Machonina

Vybrané publikace

  • Cesta na jih, Cesta na západ, Cesta na sever – trilogie – průvodce po moderní architektuře (ed.), Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2014

Pedagogická činnost

2017 vedoucí projektu „Learning by doing“ LÁVKY DO KRKONOŠ (SGS, IP RPMT)
2015 vedoucí studentského projektu-workshopu „ Schody“ (sgs, IP RPMT)
od 2015 vedoucí návrhového ateliéru na FA ČVUT
2014 organizátorka exkurze po moderní architektuře – Palladio – Plečnik
2013 habilitace, FA ČVUT
2012 organizátorka exkurze po moderní architektuře – Alvar Aalto + Finsko
2012 člen přípravného týmu nového přednáškového cyklu NS II (stavby pro bydlení)
2011 organizátorka exkurze po moderní architektuře – postindustriální krajina D-NL
2010, 2009, 2008 člen poroty studentské multidisciplinární soutěže Revit open
2010 organizátorka exkurze po moderní architektuře – Švýcarsko, severní Itálie
2009 organizátorka exkurze po moderní architektuře – Nizozemsko
2006–2014 ateliér Zavřel FA ČVUT, odborná asistentka
199 –1993 ateliér Lábus FA ČVUT, odborná asistentka

Vybrané realizace

2016 prázdninový dům Djapila, Palawan, Filipíny, s P. Ulrichem
2015 přestavba rodinného domu v Praze - Hlubočepích, s P. Ulrichem
2013 rekonstrukce bytového domu na Smíchově, U Nikolajky, s P. Ulrichem
2012 dvougenerační vila v Libčicích - Letkách
2011 interiér bytu v Sochorově ulici, Praha 7
2011 nocležna nad vinným sklepem, Zaječí, s M. Králem
2010 víceúčelové zařízení pro výstavní účely - ateliérový stůl pro FA ČVUT, s J. Mádrem, M. Králem
2008 bytový dům Steinerova, Praha 11, s P. Hlaváčkem
2008 bytový dům U Hamerského rybníka, Praha 10, s P. Hlaváčkem
2007 bytový dům Na Vysočanské vinici, Praha 9, s P. Hlaváčkem
2005–2010 obytný soubor Nový Jenštejn, s R.U.A
2005–2006 rekonstrukce měšťanského domu v Míšeňské ulici na Malé Straně, s P. Hlaváčkem
2004 bytový dům U Michelského mlýna, Praha 4, s P. Hlaváčkem
2004 rodinný dům v Klánovicích, s P. Hlaváčkem
2000 vila ve Slivenci, Praha 5, s P. Hlaváčkem

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.