V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

prof. Ing. arch. Ján Stempel

vedoucí ateliéru Stempel – Beneš, vedoucí Ústavu navrhování I

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Stempel, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Schodiště jako významný architektonický prvek nabízí tradičně širokou typologickou škálu řešení a často se stává ústředním výrazovým prvkem stavby. Variace řešení se rozvíjejí s velikostí a účelem využití stavby, použitím schodiště v exteriéru či interiéru nebo podle zvolených materiálů a technologií. Přesto všechno jsou hlavní zásady návrhu a realizace pro všechna schodiště společné. Tématem schodiště a jeho návrhu se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia FA ČVUT. Přehledné srovnání současných přístupů k návrhu schodiště coby významného architektonického detailu je součástí výzkumného záměru mapování současné architektury na Ústavu navrhování 1 FA ČVUT. Konference udržuje kontinuitu s organizátory workshopu Schody, prezentovaným ateliery Ústavu navrhování 2 na podzim roku 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=YzQrS1LuZKU), a odborné konference Moderní schodiště 2017 (http://www.modernischodiste.cz), pořádanou 12.10. 2017 na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Neopominutelným východiskem, které rezonovalo na brněnské konferenci, je užití norem a jejich nároků, které svou nezávazně - závaznou formou zakotvení v české stavební legislativě významně ovlivňují možnosti architektonického řešení nejen v návrhu schodiště. Soustavné mapování tématu současného schodiště umožní kromě rozvinutí témat realizovaných akcí a shrnutí příspěvků a závěrů konference ve sborníku též přípravu antologie Současná schodiště, doplňující publikační řadu Ústavu navrhování I o významné a v Česku dosud nepublikované shrnutí kvalitních příkladů současných architektonických přístupů, návrhů a realizací schodišť v jejich typologické šíři. (tématicky příbuznou publikací, ovšem spíše technického rázu, je příručka Schodiště, rampy, žebříky. Praha: Grada Publishing 2008. ISBN 978-80-247-2688-5) Proto je konference koncipovaná jako mezioborový dialog mezi doktorandy, studenty, architekty, projektanty, výrobci schodišť a zástupci dalších souvisejících profesí
Hlavní řešitel
Stempel, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2014
Anotace
Konference tématicky navazuje na úspěšnou konferenci Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu. Typologie rodinného domu, která představuje nejčetnější zastoupení realizovaných staveb, umožňuje objektivnější srovnání české architektonické scény doma i se světem. Tématem architektury rodinných domů se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia. Mezi naše výsledky patří například reprezentativní publikace 99 domů, mapující realizace v České republice. Cílem letošního ročníku konference je přehledné srovnání výsledků výzkumů a jejich uvedení do souvislostí s evropskou tvorbou. Za tímto účelem je konference koncipována jako mezinárodní workshop pro studenty doktorského studia. Předpokládá se účast doktorandů i z ostatních škol architektury v České republice, a také zahraničních studentů. Studenti zabývající se výzkumem vývoje individuálního bydlení, představí výsledky své práce formou přednášek pro účastníky konference. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté: Doc. Ing. arch. Vincze Laszlo (TU Budapešť, Maďarsko) a Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.(STU Bratislava, Slovensko).Účast zahraničních hostů má za cíl motivovat studenty a umožnit jim snadné srovnání se Evropou.
Hlavní řešitel
Stempel, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2013
Anotace
Typologie rodinného domu, která představuje nejčetnější zastoupení realizovaných staveb, umožňuje objektivnější srovnání české architektonické scény doma i se světem. Tématem architektury rodinných domů se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia. Mezi naše výsledky patří například reprezentativní publikace 99 domů, mapující realizace v České republice.Toto téma si zaslouží přehledné srovnání výsledků výzkumů, cílem konference je tedy představit výsledky výzkumu v této oblasti na fakultách architektury. Za tímto účelem je konference koncipována jako mezinárodní workshop pro studenty doktorského studia. Předpokládá se účast doktorandů i z ostatních škol architektury v České republice, a také zahraničních studentů ze Slovenska a Maďarska. Studenti zabývající se výzkumem vývoje individuálního bydlení, představí výsledky své práce formou přednášek pro účastníky konference. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté: Prof. Antal Puhl DLA (TU Budapešť, Maďarsko) a

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.