Lidé

prof. Ing. arch. Ján Stempel

vedoucí ateliéru Stempel–Beneš, vedoucí Ústavu navrhování I

Všechny publikace

Autoři
Tesař, J. ed. - Stempel, J. ed.
Publikováno v
Praha: KANT - Karel Kerlický 2009, 2020. ISBN 978-80-7437-323-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
třetí díl 99 DOMŮ představuje dalších devadesát devět špičkových rodinných domů, které byly postaveny v uplynulých šesti letech v České republice. Kniha obsahuje především bohatou fotodokumentaci, jíž doprovázejí komentáře vysvětlující architektonickou koncepci každé stavby. Fotografie jsou doplněny půdorysy, řezy a situací ve stejném měřítku, což umožňuje srovnávat velikost a prostorové uspořádání. Úvodní texty přibližují problematiku přípravy a realizaci rodinného domu. Kniha zaujme nejen potencionální stavebníky, architekty či studenty architektury, ale stejně tak každého, kdo se zajímá o současnou českou architekturu. Publikace, která je v kontextu zemí střední a východní Evropy ojedinělým počinem, vychází v edici ARCHITEKTURA garantů Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J. - Pištěk, P. - Hyblerová, A., - Mrázová, M.
Publikováno v
Praha: KANT - Karel Kerlický 2009, 2020. ISBN 978-80-7437-323-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Individuální rodinné domy zůstávají tím zásadním, co určuje podobu našich sídel a tedy i vystavěného životního prostředí. I přes vysoké investice do staveb bývá jejich urbanistická a architektonická kvalita často opomíjena, objekty publikované v odborném tisku stále tvoří pouhá procenta celkové produkce. Převažují nekvalitní a zaměnitelné katalogové projekty. Sestavení další publikace s necelou stovkou dobrých příkladů má vylepšit obecné povědomí o smyslu a přínosu architektonického návrhu a zároveň představit širokou škálu konkrétních možností. Autorský výběr z více než tří stovek nabídnutých či jinde vyhledaných realizací chce ukázat celou šíří architektonické práce. Domy se odlišují nejen svoji lokalitou – některé stojí v historické zástavbě, jiné v nové zástavbě na okraji sídel – stavebním materiálem nebo velikostí, ale především způsobem, jakým architekti naplnili požadavky svých klientů. Mají odlišné prostorové a provozní uspořádání, různou tvář a styl. Některé domy jsou tradiční a archetypální, jiné moderní, další až konceptuální. Někdy se výrazně liší i projekty stejných autorů. Mezi vybranými stavbami nechybějí ani vlastní domy architektů či jejich snahy o nabídnutí typového projektu či úsporného stavebního systému. Všem stavbám je však společná právě nenahraditelná práce autora/architekta, kterou lze pozorovat nejen na první pohled, ale i při detailním studiu dokumentace. Právě účelné uspořádání vlastního bydlení, beroucí ohled nejen na pořizovací i provozní náklady, ale zejména na osobnost investora a jedinečnost každého pozemku jsou tím, co architektuře rodinných dává význam. Každý dům doprovází fotodokumentace, základní informace se stručným popisem a rovněž výkresová v dokumentace v jednotném měřítku 1:333, která umožňuje snadné porovnání velikostí.
Autoři
Tesař, J. - Stempel, J.
Publikováno v
Praha: KANT, 2019. ISBN 978-80-7437-271-1.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Výběr rodinných domů z desetileté tvorby studia Stempel & Tesař architekti v unikátních záběrech předního českého fotografa, nabízí netradiční ucelený fotografický dokument. Realizované stavby zasazuje do vztahů s okolím a odhaluje v nepříznivém počasí bez pozlátka slunných dnů a bohaté zeleně, a to vše v patině času. Knihou se táhne nit komentářů od osobností z oboru architektura a její teorie, hodnotící rukopis autorů staveb či stavby samotné. Nechte se unést moderní architekturou v melancholické náladě české krajiny okem Lukáše Jasanského.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J. - Volf, P., - Šlapal, F.
Publikováno v
Praha: KANT, 2019. ISBN 9788074372988.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
The work of architects Ján Stempel and Jan Jakub Tesař has become synonymous with quality inherent in pure forms and carefully elaborated floorplans. The book presents more than twenty family houses through photographs of well-known architect Filip Šlapal. They are displayed not only in exteriors and interiors, but we also see how they are integrated into the place or surrounding nature. Everyone has a story, everyone is an original. According to Petr Volf, author of the opening essay, the houses of these architects are materialized portraits of their investors.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J.
Publikováno v
In: Sustainable homes. Booq, 2019. p. 256-267. ISBN 978-84-9936-219-9.
Rok
2019
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
This book presents a selection of Sustainable Homes, built according to what is, today, feasible in the field of sustainable architecture and shows us what alternatives are offered in this sense by current architecture. Once considered architectural curiosities, these houses, built in a way that respects the environment, lay the foundations of tomorrow’s construction and invite us to consider that we cannot be satisfied with just pursuing our own quality of life, but that we must bequeath a future to our children and grandchildren in which they feel at home and in which enjoying a healthy and dignified environment is the norm.
Autoři
Tesař, J. ed. - Stempel, J. ed.
Publikováno v
Praha: KANT, 2018. ISBN 978-80-7437-271-1.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Tesař, J. - Stempel, J. supervisor
Publikováno v
Defense date 2018-06-05. PhD Thesis. CTU FA. Department of Architectural Design I. Supervised by J. STEMPEL.
Rok
2018
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Disertační práce se věnuje realizacím rodinných domů, které byly navrženy architektem pro konkrétního klienta na konkrétní místo. Jedná se o stavby, které vznikly na českém území nebo je navrhli čeští architekti mimo ČR. Práce tyto realizace systematicky uvádí do souvislostí a snaží se odhalit společné tendence.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J., - Pištěk, P.
Publikováno v
Praha: KANT, 2016. ISBN 978-80-7437-207-0.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha
Anotace
Individuální rodinné domy zůstávají tím zásadním, co určuje podobu našich sídel a tedy i vystavěného životního prostředí. I přes vysoké investice do staveb bývá jejich urbanistická a architektonická kvalita často opomíjena, objekty publikované v odborném tisku stále tvoří pouhá procenta celkové produkce. Převažují nekvalitní a zaměnitelné katalogové projekty. Sestavení další publikace s necelou stovkou dobrých příkladů má vylepšit obecné povědomí o smyslu a přínosu architektonického návrhu a zároveň představit širokou škálu konkrétních možností. Autorský výběr z více než tří stovek nabídnutých či jinde vyhledaných realizací chce ukázat celou šíří architektonické práce. Domy se odlišují nejen svoji lokalitou – některé stojí v historické zástavbě, jiné v nové zástavbě na okraji sídel – stavebním materiálem nebo velikostí, ale především způsobem, jakým architekti naplnili požadavky svých klientů. Mají odlišné prostorové a provozní uspořádání, různou tvář a styl. Některé domy jsou tradiční a archetypální, jiné moderní, další až konceptuální. Někdy se výrazně liší i projekty stejných autorů. Mezi vybranými stavbami nechybějí ani vlastní domy architektů či jejich snahy o nabídnutí typového projektu či úsporného stavebního systému. Všem stavbám je však společná právě nenahraditelná práce autora/architekta, kterou lze pozorovat nejen na první pohled, ale i při detailním studiu dokumentace. Právě účelné uspořádání vlastního bydlení, beroucí ohled nejen na pořizovací i provozní náklady, ale zejména na osobnost investora a jedinečnost každého pozemku jsou tím, co architektuře rodinných dává význam. Každý dům doprovází fotodokumentace, základní informace se stručným popisem a rovněž výkresová v dokumentace v jednotném měřítku 1:333, která umožňuje snadné porovnání velikostí.
Autoři
Stempel, J. - Brachtl, D. - Tesař, J., - Dolejšová, K.
Publikováno v
Praha: KANT, 2015. ISBN 978-80-7437-179-0.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
In Skici – Sketches, fifty Czech architects reveal the most personal aspects of their work – their first ideas in the form of sketches, reproduced with references to the buildings for which they were made. In addition, all the contributing architects have written short texts explaining what the act of sketching means to them. The diversity of the drawings and the book’s professional graphic design offer a unique documentary witness to the state of Czech architecture while also revealing the human side of the architectural profession. The book is intended not just for architects, but for all “cultured” people. Inside, you will find the names of not only famous Czech architects such as Mirko Baum, Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková, David Vávra and Zdeněk Zavřel, but also many others. V knize Skici – Sketches odhaluje padesát českých architektů to nejosobnější ze své tvorby – první ideje ve formě skic. Všechny osobnosti navíc i v krátkých textech vysvětlují, co pro ně skicování znamená. Rozmanitost kreseb v profesionálním grafickém zpracování s odkazem na stavby, které z nich vzešly, přináší jedinečný dokument nejen o stavu české architektury, ale odhaluje lidskou stránku profese vůbec. Kniha je určená nejen odborné veřejnosti, ale všem „kulturním“ lidem v Čechách a díky dvojjazyčnému provedení i v zahraničí. Kniha vychází v edici ARCHITEKTURA garantů Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze. V edici doposud vyšly např. bestseller 99 DOMŮ nebo anglická publikace CZECH HOUSES, kterou v současné době doprovází výstava po světových centrech jakými je třeba Londýn Budapešť, nebo Moskva. V knize naleznete nejen ta zvučná jména českých architektů, jako jsou Mirko Baum , Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková,
Autoři
Stempel, J.
Publikováno v
In: Ján Stempel - projekty a realizace. Praha: KANT, 2014. p. 31-62. ISBN 978-80-7437-121-9.
Rok
2014
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola představuje tvorbu Jána Stempela během působení v architektonické kanceláři ADNS

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel