Lidé

prof. Ing. arch. Ján Stempel

vedoucí ateliéru Stempel – Beneš, vedoucí Ústavu navrhování I

Autoři
Tesař, J. - Stempel, J.
Rok
2019
Podkategorie
Anotace
Výběr rodinných domů z desetileté tvorby studia Stempel & Tesař architekti v unikátních záběrech předního českého fotografa, nabízí netradiční ucelený fotografický dokument. Realizované stavby zasazuje do vztahů s okolím a odhaluje v nepříznivém počasí bez pozlátka slunných dnů a bohaté zeleně, a to vše v patině času. Knihou se táhne nit komentářů od osobností z oboru architektura a její teorie, hodnotící rukopis autorů staveb či stavby samotné. Nechte se unést moderní architekturou v melancholické náladě české krajiny okem Lukáše Jasanského.
Autoři
Tesař, J. ed. - Stempel, J. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Tesař, J. - Stempel, J. supervisor
Rok
2018
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Disertační práce se věnuje realizacím rodinných domů, které byly navrženy architektem pro konkrétního klienta na konkrétní místo. Jedná se o stavby, které vznikly na českém území nebo je navrhli čeští architekti mimo ČR. Práce tyto realizace systematicky uvádí do souvislostí a snaží se odhalit společné tendence.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J., - Pištěk, P.
Rok
2016
Podkategorie
Anotace
Individuální rodinné domy zůstávají tím zásadním, co určuje podobu našich sídel a tedy i vystavěného životního prostředí. I přes vysoké investice do staveb bývá jejich urbanistická a architektonická kvalita často opomíjena, objekty publikované v odborném tisku stále tvoří pouhá procenta celkové produkce. Převažují nekvalitní a zaměnitelné katalogové projekty. Sestavení další publikace s necelou stovkou dobrých příkladů má vylepšit obecné povědomí o smyslu a přínosu architektonického návrhu a zároveň představit širokou škálu konkrétních možností. Autorský výběr z více než tří stovek nabídnutých či jinde vyhledaných realizací chce ukázat celou šíří architektonické práce. Domy se odlišují nejen svoji lokalitou – některé stojí v historické zástavbě, jiné v nové zástavbě na okraji sídel – stavebním materiálem nebo velikostí, ale především způsobem, jakým architekti naplnili požadavky svých klientů. Mají odlišné prostorové a provozní uspořádání, různou tvář a styl. Některé domy jsou tradiční a archetypální, jiné moderní, další až konceptuální. Někdy se výrazně liší i projekty stejných autorů. Mezi vybranými stavbami nechybějí ani vlastní domy architektů či jejich snahy o nabídnutí typového projektu či úsporného stavebního systému. Všem stavbám je však společná právě nenahraditelná práce autora/architekta, kterou lze pozorovat nejen na první pohled, ale i při detailním studiu dokumentace. Právě účelné uspořádání vlastního bydlení, beroucí ohled nejen na pořizovací i provozní náklady, ale zejména na osobnost investora a jedinečnost každého pozemku jsou tím, co architektuře rodinných dává význam. Každý dům doprovází fotodokumentace, základní informace se stručným popisem a rovněž výkresová v dokumentace v jednotném měřítku 1:333, která umožňuje snadné porovnání velikostí.
Autoři
Stempel, J. - Brachtl, D. - Tesař, J., - Dolejšová, K.
Rok
2015
Podkategorie
Anotace
In Skici – Sketches, fifty Czech architects reveal the most personal aspects of their work – their first ideas in the form of sketches, reproduced with references to the buildings for which they were made. In addition, all the contributing architects have written short texts explaining what the act of sketching means to them. The diversity of the drawings and the book’s professional graphic design offer a unique documentary witness to the state of Czech architecture while also revealing the human side of the architectural profession. The book is intended not just for architects, but for all “cultured” people. Inside, you will find the names of not only famous Czech architects such as Mirko Baum, Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková, David Vávra and Zdeněk Zavřel, but also many others. V knize Skici – Sketches odhaluje padesát českých architektů to nejosobnější ze své tvorby – první ideje ve formě skic. Všechny osobnosti navíc i v krátkých textech vysvětlují, co pro ně skicování znamená. Rozmanitost kreseb v profesionálním grafickém zpracování s odkazem na stavby, které z nich vzešly, přináší jedinečný dokument nejen o stavu české architektury, ale odhaluje lidskou stránku profese vůbec. Kniha je určená nejen odborné veřejnosti, ale všem „kulturním“ lidem v Čechách a díky dvojjazyčnému provedení i v zahraničí. Kniha vychází v edici ARCHITEKTURA garantů Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze. V edici doposud vyšly např. bestseller 99 DOMŮ nebo anglická publikace CZECH HOUSES, kterou v současné době doprovází výstava po světových centrech jakými je třeba Londýn Budapešť, nebo Moskva. V knize naleznete nejen ta zvučná jména českých architektů, jako jsou Mirko Baum , Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková,
Autoři
Stempel, J.
Rok
2014
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola představuje tvorbu Jána Stempela během působení v architektonické kanceláři ADNS
Autoři
Stempel, J.
Rok
2014
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola představuje tvorbu Jána Stempela během studia a působení v architektonické kanceláři SIAL
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J., - Beneš, O.
Rok
2014
Podkategorie
Anotace
This publication consciously presents remarkable and innovative projects that represent a small minority within a flood of banal production in Czech republic. The family homes, villas, and luxury residences captured in the book’s photographs and written descriptions do not represent the mainstream, but their significance is uncontested.
Autoři
Stempel, J. - Beneš, O.
Rok
2014
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kapitola představuje výběr studentských projektů, které vznikly na FA ČVUT pod vedením Jána Stempela a Ondřeje Beneše
Autoři
Stempel, J. ed.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Související lidé
Anotace
Souhrnná monografie autorovy tvorby od studijních projektů až po současné realizace. Monografie obsahuje i přehled studentských prací, které vznikly na FA ČVUT pod autorovým vedením.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.