Lidé

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.

vzdělání, pedagogická a akademická činnost

 • od 2021 člen Oborové rady doktorského studijního programu Architektura a urbanismus FA ČVUT v Praze
 • od 2021 člen Vědecké rady Zemědělské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
 • od 2018 přednášející Krajinářská architektura IV. – veřejná prostranství
 • od 2014 garant oboru Krajinářská architektura na FA ČVUT v Praze
 • 2014 jmenován docentem (habilitační řízení na FA ČVUT v Praze)
 • od 1996 vedoucí desítek bakalářských a diplomových prací na FA ČVUT v Praze
 • od 1996 vedoucí ateliéru na FA ČVUT v Praze (Ústav navrhování III., aktuálně Ústav urbanismu)
 • 1992 obhajoba kandidátské dizertační práce na Katedře teorie a vývoje architektury FA ČVUT v Praze
 • 1983 – 1984 asistent na Katedře teorie a vývoje architektury FA ČVUT v Praze
 • 1982 – 1083 stáž na Katedře teorie a vývoje architektury FA ČVUT v Praze
 • 1977 – 1982 obor Architektura a urbanismus FA ČVUT v Praze

profesní a jiné aktivity

 • 2020 – 2021 člen organizačního výboru výroční konference EAAE v Praze
 • 2016 – 2021 předseda Grémia České ceny za architekturu
 • od 2016 člen Grémia České ceny za architekturu
 • od 2016 předseda Pracovní skupiny Standardy a honoráře České komory architektů
 • 2014 – 2019 předseda České komory architektů
 • 2014 – 2020 člen představenstva České komory architektů
 • od 2008 předseda Společnosti pro krajinu
 • od 2006 zakladatel a jednatel IVAN PLICKA STUDIO s. r. o.
 • od 1996 zakladatel a jednatel S. P. S ARCHITEKTI s. r. o.
 • od 1992 člen / předseda řady porot architektonických soutěží
 • od 1992 autorizovaný architekt (OSVČ)
 • od 1992 člen České komory architektů (ČKA 00 256)

vybrané projekty a realizace

 • 2014 – 2022 revitalizace panelových domů Blahoslavova, Praha 3 (spolupráce Ing. arch. Michal Bartošek; realizace 2021 – 2022)
 • 2020 – 2022 Zámek Načeradec – rekonstrukce (návrh stavby 2021, DUR 2022; spolupráce Ing. arch. Adéla Přibylová))
 • 2020 - 2021 Územní studie veřejných prostranství Kamýk nad Vltavou
 • 2018 Územní studie veřejných prostranství Mnichovo Hradiště (spolupráce Ing. arch. J. Sedlák)
 • 2017 Územní studie veřejných prostranství Klokočná
 • 2012 Třeboň – územní plán města
 • 2011 - 2012 park Kouřimská (realizace 2012)
 • 2009 Lomnice nad Popelkou – územní plán města
 • 2007 – 2008 Divadlo ElleDanse Bratislava (návrh stavby, DUR)
 • 2005 - 2006 park Rajská zahrada, Praha 3 (realizace 2006 – 2010)
 • 2001 Pražský zelený pás – urbanistická analýza a zadání generelu (2001; pro MŽP ČR; spolupráce Ing. I. Dejmal)
 • 1999 - 2001 Areál velvyslanectví ČLR, Peléova ulice, Praha 6 – Dejvice (realizace 2001)
 • 1997 – 2016 Příbram – strategický plán města (1997; spolupráce Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák); Příbram – územní plán města (2002; spolupráce Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák); Příbram – územní plán – úprava (2016)
 • 1997 Hradec Králové – 2. cena v urbanistické soutěži na zpracovatele územního plánu města (1997; spolupráce Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák)
 • 1994 Analýza jihovýchodní části pražského příměstského prostoru s návrhem limitů jeho rozvoje (1994; pro MH ČR; spolupráce Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák)
 • 1994 - 2003 Divadlo ARCHA Praha - rekonstrukce a přestavba (realizace 1994), obnova po povodních (realizace 2003) - Pražské quadrienale 1995 – stříbrná medaile pro ČR – s přihlédnutím k projektu divadla ARCHA
 • 1993 – 2006 Jižní Město (Praha) – řada územně plánovacích dokumentací a podkladů – od celkové koncepce regenerace, přes regulační plány a urbanistické studie, po detailní zpracování jednotlivých částí města (1993 – 2006; spolupráce Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák)
 • od 1992 několik desítek územních plánů obcí a menších měst v bývalých okresech Beroun, Kolín, Pelhřimov, Plzeň – sever, Prachatice, Praha – západ, Příbram, Trutnov; několik studií rozvoje mikroregionů (na Příbramsku, na Pelhřimovsku); řada projektů, studií a spolupráce v rámci Programu obnovy venkova
 • 1991 WORKSHOP PRAHA 1991 (spolupráce Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík