Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru, člen Akademického senátu FA ČVUT a ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.