Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

děkan FA ČVUT, vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.