Lidé

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru Hlaváček – Čeněk, člen Akademického senátu ČVUT, člen Akademického senátu FA ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.