Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru, člen Akademického senátu FA ČVUT a ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 18. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 138-144. ISBN 978-80-01-06648-5.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics (BIPV) represent an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be s part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture. The aim of this paper is to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design, concentrating primarily on their implementation in urban context including historical city centres.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
Beton - historie, současnost, budoucnost. 2019, 19(7/2019), 48-53. ISSN 1213-3116.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Beton podporuje kreativitu. Jeho barva, struktura, stopy po bednění a hutnění, úprava povrchu nebo tvar konstrukce se stávají tvůrčím nástrojem architekta a přinášejí do staveb dekorativní prvek – ornament – ať už doslovný, nebo více či méně skrytý. Beton je v současné architektuře materiálem, který pomáhá do budov vtělit poctivost, hmatovost a hravost.
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1315.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Built environment is one of the major causes of the negative impact that human activity has on the environment. Building design should adopt such strategies that would help relieve this situation. Architects should therefore be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies, in a holistic and integral fashion. Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) represents an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential within the context of architectural and urban design. Their implementation though has to be part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture. Since the world urban population is constantly growing, sustainable approaches to architectural design need to be adopted with urgency in urban environment. Existing urban environment however presents great challenges to the implementation of any new technology. In an urban context we need not only design new buildings, but since the urban tissue is already in place, care must be taken not to damage the historical and architectural values. Furthermore, urban environment has many variations and offers a broad scope of possibilities for various approaches to BIPV. The aim of this paper is to demonstrate the possibilities of BIPV in relationship to sustainable architecture and urban environment, focusing on explaining the necessity to provide architects with a methodology of working with advanced photovoltaic systems in architectural design, introducing the departure points for this intention, and demonstrating how such a methodology – a Design Manual – will be created.
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1315.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the natural environment. Building industry is one of the major causes of the situation. It is therefore essential to change the approach to building design in order to lessen the impact of human activity on the environment. Architects are still not properly prepared for this change. This is caused by the education they receive in the traditional studio-based teaching process. In contrast to engineering disciplines, the student of architecture is able to look at the issue of designing in a holistic way. However, he is overwhelmed by a large number of topics and subjects that must be addressed. The issue of "sustainability" thus often gets on the edge of his interest. As part of the studio teaching at the Faculty of Architecture of CTU, we are looking for methods to naturally integrate sustainable thinking into the architectural concept already in the early stages of the design. The paper focuses on the so-called design-build projects, as one of the paths that lead to an integral design and an effective way of implementing sustainable design into the architectural concept.
Autoři
Hlaváček, D. - Rottová, K.
Publikováno v
Materiály pro stavbu. 2019, 25(01), 41-45. ISSN 1213-0311.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek o projektu útulen do Krkonoš, které navrhli a vlastními silami postavili studenti Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze v rámci spolupráce školy a Správy Krkonošského národního parku.
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Proceedings of 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 76-78. ISBN 978-80-01-06402-3.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The aim of this paper was to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics (BIPV) that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design. The paper hence served as an introduction to the activities undertaken in the field of architectural design with relation to photovoltaics at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague within Workpackage 5 of the Centre for Advanced Photovoltaics. Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics represents an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture.
Autoři
Kripnerová, K. ed. - Čeněk, M. ed., - Hlaváček, D. ed.
Publikováno v
Praha, 2018-12-11. Praha: CTU FA. Department of Architectural Design II, 2018. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M., - Minarovič, T.
Publikováno v
In: Lávky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. p. 63-77. ISBN 978-80-01-06486-3.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kapitola popisuje teoretická východiska i průběh projektu lávky přes Hlubokou strouhu, který probíhal v ateliéru Hlaváček - Čeněk na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Podařilo se navázat spolupráci se správou Krkonošského národního parku, která vytipovala na svém území lávky a mostky ve špatném technickém stavu, které si vyžadovaly opravu a nabídla studentům tvůrčí prostor pro jejich realizaci. Studenti ateliéru navrhli lávku, jejíž tvar vychází z terénní konfigurace žlabu vytvořeného Hlubokou strouhou a z pohybu návštěvníků. Svou křivkou vytváří pokračování současné cesty a podporuje plynulost chůze. Podél stezky se nachází minimum míst k odpočinku. Lávka proto nabízí posezení s výhledem díky navržené lavičce, která se obrací směrem do údolí.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Co je to udržitelná architektura?. Praha: CTU FA. Department of Design Studios II, 2018. p. 30-38. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
K udržitelné architektuře: Vystavěné prostředí se výrazně podílí na současném stavu životního prostředí, včetně vyčerpávání zdrojů, znečištění a produkce odpadu. Budovy spotřebovávají ve vyspělém světě zhruba 40 % veškeré energie, produkují okolo 40 % odpadu a jsou výrazným zdrojem emisí CO2. Již v 60. letech minulého století napsal Richard Buckminster Fuller, že „země je mechanický objekt stejně jako automobil, musíme proto doplňovat olej, pohonné hmoty, vodu do chladiče a starat se o něj jako o celek“. Pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí je proto nutná mimo jiné změna přístupu k navrhování staveb. Otázkou je, jak by měla škola architektury na tuto změnu budoucí architekty připravit.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1/2017), 2. ISSN 1213-3116.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Využití betonu v sakrální architektuře skýtá nekonečné možnosti. Je to hravý materiál, se kterým může architekt prožívat bezmeznou radost z experimentování. Může ho různě tvarovat a formovat, nechat vyznít jeho drsnou strukturu, nebo naopak pracovat s jeho důstojnou a uklidňující homogenností, nechat na něj dopadat světlo; pokaždé je jedinečný. Skrz povrchy, které vidíme a dotýkáme se jich, demonstruje fyzickou přítomnost a trvanlivost stavby v dnešním, možná trochu povrchním světě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.