Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru, člen Akademického senátu FA ČVUT a ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Proceedings of 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 76-78. ISBN 978-80-01-06402-3.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The aim of this paper was to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics (BIPV) that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design. The paper hence served as an introduction to the activities undertaken in the field of architectural design with relation to photovoltaics at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague within Workpackage 5 of the Centre for Advanced Photovoltaics. Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics represents an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture.
Autoři
Kripnerová, K. ed. - Čeněk, M. ed., - Hlaváček, D. ed.
Publikováno v
Praha, 2018-12-11. Praha: CTU FA. Department of Design Studios II, 2018. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M., - Minarovič, T.
Publikováno v
In: Lávky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. p. 63-77. ISBN 978-80-01-06486-3.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kapitola popisuje teoretická východiska i průběh projektu lávky přes Hlubokou strouhu, který probíhal v ateliéru Hlaváček - Čeněk na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Podařilo se navázat spolupráci se správou Krkonošského národního parku, která vytipovala na svém území lávky a mostky ve špatném technickém stavu, které si vyžadovaly opravu a nabídla studentům tvůrčí prostor pro jejich realizaci. Studenti ateliéru navrhli lávku, jejíž tvar vychází z terénní konfigurace žlabu vytvořeného Hlubokou strouhou a z pohybu návštěvníků. Svou křivkou vytváří pokračování současné cesty a podporuje plynulost chůze. Podél stezky se nachází minimum míst k odpočinku. Lávka proto nabízí posezení s výhledem díky navržené lavičce, která se obrací směrem do údolí.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Co je to udržitelná architektura?. Praha: CTU FA. Department of Design Studios II, 2018. p. 30-38. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
K udržitelné architektuře: Vystavěné prostředí se výrazně podílí na současném stavu životního prostředí, včetně vyčerpávání zdrojů, znečištění a produkce odpadu. Budovy spotřebovávají ve vyspělém světě zhruba 40 % veškeré energie, produkují okolo 40 % odpadu a jsou výrazným zdrojem emisí CO2. Již v 60. letech minulého století napsal Richard Buckminster Fuller, že „země je mechanický objekt stejně jako automobil, musíme proto doplňovat olej, pohonné hmoty, vodu do chladiče a starat se o něj jako o celek“. Pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí je proto nutná mimo jiné změna přístupu k navrhování staveb. Otázkou je, jak by měla škola architektury na tuto změnu budoucí architekty připravit.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1/2017), 2. ISSN 1213-3116.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Využití betonu v sakrální architektuře skýtá nekonečné možnosti. Je to hravý materiál, se kterým může architekt prožívat bezmeznou radost z experimentování. Může ho různě tvarovat a formovat, nechat vyznít jeho drsnou strukturu, nebo naopak pracovat s jeho důstojnou a uklidňující homogenností, nechat na něj dopadat světlo; pokaždé je jedinečný. Skrz povrchy, které vidíme a dotýkáme se jich, demonstruje fyzickou přítomnost a trvanlivost stavby v dnešním, možná trochu povrchním světě.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1/2017), 62. ISSN 1213-3116.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Kaple vyjadřuje dialog mezi hmotnými i nehmotnými stopami místa. Slouží nejen k tiché kontemplaci, ale i jako připomínka původní ruiny, z které zbyly pouze základy.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(4), 80. ISSN 1213-3116.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Inženýrské dílo a zároveň socha, most přes řeku Alfenz je dialogem architektury a techniky od autorského týmu Marte.Marte.
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
Publikováno v
In: Škola architektury 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2017. p. 37-41. ISBN 978-80-01-06361-3.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Cílem příspěvku je představit problematiku architektonického návrhu v kontextu udržitelného stavění s důrazem na výuku na architektonických školách a především na vlastní zkušenosti autorů v této oblasti.
Autoři
Hlaváček, D. - Kordovský, P. - Liesler, L. - Mádr, J. - Malošíková, Š. - Schleger, E. - Seho, H. - Světlík, J. - Vrbata, L. - Zavřel, Z., - Zdebská, M.
Publikováno v
In: Architecture Connects. Oxford: Oxford Brookes University, 2017. p. 484-486. 1.. ISBN 978-0-9929299-7-8.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The goal of this experimental workshop was to offer students of the five design studios of the Department of Architectural Design II , FA CTU more than is demanded by the official studio course programme – the possibility to test their designs on 1:1 scale. The assignment was to design a staircase 2.8 m high respecting the Czech regulations that apply to residential stairs design. Due to a very tight schedule the material was determined in advance. The dimension of large-size spruce cross-laminated timber boards was arranged in order to allow production of load-bearing components from one piece. The course of the workshop had only general framework and schedule. The exact teaching method of each phase was under direction of the leaders of each studio. The video shows the design-building process of one of the staircases. At the end, all 5 staircases were displayed in the courtyard of the Faculty of Architecture building.
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1/2017), 14-17. ISSN 1213-3116.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Studenti FA ČVUT se v  rámci ateliérové tvorby zabývali historií zničených sakrálních staveb v severních Čechách a současně navrhovali pro konkrétní lokalitu opuštěných míst stavby nové. V článku je popsána historie dvou odstřelených kostelů společně se čtyřmi návrhy, u nichž byl jako nosný materiál použit beton.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.