Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru, člen Akademického senátu FA ČVUT a ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Vzdělání

2019 FA ČVUT, docent pro obor Architektura
2015 autorizovaný architekt, ČKA 4375
2011 FA ČVUT, doktorský studijní program Architektura a urbanismus, téma dizertační práce: Přírodní materiály v architektuře, školitel doc. Ing. arch. Eduard Schleger
2005 FA ČVUT, magisterský studijní program Architektura a urbanismus, téma diplomové práce: Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
2001–2002 pracovní stáž na Renzo Piano Building Workshop, Janov
2000–2001 studijní stáž na Fakultät für Architektur, RWTH Aachen, Německo (v rámci programu Erasmus)
1998 studijní stáž na College of Architecture, Planning and Design, Kansas State University, Manhattan – Kansas, USA

Odborná činnost

od 2008 vlastní architektonický ateliér (idhea architekti)
2005–2008 Hlaváček a partner (nyní Hlaváček architekti)

Pedagogická činnost

od 2018 FA ČVUT, vedoucí Ústavu navrhování II
2017 externí kritik v rámci Thesis Forum (obhajoby diplomových prací) na Mackintosh School of Architecture
od 2014 FA ČVUT, vedoucí ateliéru
od 2011 přednášející v rámci předmětu Ekologie I (odborný garant předmětu prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.)
2011–2013 vedoucí týmu ČVUT Solar Decathlon 2013
2008–2014 FA ČVUT, ateliér Eduarda Schlegera, odborný asistent
2005–2007 FA ČVUT, ateliér Eduarda Schlegera, výuka v rámci doktorského studia

Akademické aktivity

od 2017 člen Akademického senátu FA ČVUT
od 2017 člen Komise pro rozvoj a kvalitu při AS ČVUT
od 2017 člen Legislativní komise při AS ČVUT a AS FA ČVUT
2016 člen Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium při AS ČVUT a člen Komise pro rozvoj při AS ČVUT
2014–2016 člen komise KRaV při AS ČVUT
2011–2013 člen Hospodářské komise při AS ČVUT
od 2011 člen Akademického senátu ČVUT

Profesní aktivity

2018 člen vědeckého výboru CESB (Central Europe towards Sustainable Building) 2019
od 2015 člen řídícího výboru EAAE (European Association for Architectural Education)
2015 člen EAAE Education Academy
2012 člen vědeckého výboru CESB (Central Europe towards Sustainable Building) 2013

Ocenění

2019 Zvláštní cena Stavby roku Středočeského kraje 2019. Stožár s výhledem.
2019 Finalista Grand prix Obce architektů. Rekonstrukce funkcionalistické vily „Indiánská loď“.
2019 Big See Architecture Award – residential projects. Rekonstrukce funkcionalistické vily „Indiánská loď“
2016 3. místo v mezinárodní architektonické soutěži Nová radnice pro Prahu 7
2015 Stavba roku 2015 – Cena veřejnosti. AIR House, Informační centrum ČVUT
2015 Stavba roku 2015 – Cena Nadace pro rozvoj architektury. AIR House, Informační centrum ČVUT
2014 Vítězný projekt E.ON Energy Globe Award 2014 – AIR House
2013 Solar Decathlon 2013 – 1. místo v disciplíně Architektura, 2. místo v disciplíně Technika, 3. místo v disciplíně Atraktivita pro trh a 3. celkové místo. AIR House
2011 1. místo v soutěži o Nejlepší podkrovní bydlení. Mini-loft Bubeneč, Praha.
2010 Stavba roku 2010 – nominace na Cenu Státního fondu životního prostředí ČR za energetickou úspornost. Soubor podzemních domů, Horní Počernice, Praha (s Michal Hlaváček, Václav Kruliš)
2010 Stavba roku 2010 – nominace na Cenu Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení. Soubor podzemních domů, Horní Počernice, Praha. (s Michal Hlaváček, Václav Kruliš)
2007 Čestné uznání v soutěžní přehlídce Český interiér. Rodinný dům Semčice.
2005 Nominace na cenu European Museum of The Year Lisabon 2006. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n./N.
2005 Stavba roku 2005 Libereckého kraje. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n./N.
2004 1. místo v Národní soutěži Gloria Musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2004. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n./N.

Design–build projekty

2019 Stožár s výhledem (Libčice nad Vltavou)
2019 Útulna Kømen (KRNAP)
2019 Útulna Atüln (KRNAP)
2017 Lávka přes Hlubokou strouhu (KRNAP)
2015 Schody
2014 AIR House – Informační centrum ČVUT
2013 AIR House – Solar Decathlon 2013

Vybrané realizace

2019–2020 Bytový dům Kroftova, Praha
2019 Vila Chuchle, Praha
2018 Rekonstrukce funkcionalistické vily „Indiánská loď“, Praha
2017 Letenské sady – okolí Hanavského pavilonu a západní nástup, Praha
2015 Rekonstrukce a dostavba bytového domu Újezd, Praha (s Hlaváček architekti)
2012 Nízkoenergetické domy, Sedlec u Líbeznic (s Hlaváček architekti)
2012 Obytný soubor Horní Počernice III, Praha (s Hlaváček architekti)
2012 Rekonstrukce a dostavba řadového domu na Ořechovce, Praha
2012 Mini-loft Bubeneč, Praha
2010 Soubor podzemních domů, Horní Počernice, Praha (s Hlaváček architekti)
2010 Revitalizace a dostavba Gymnázia Arabská, Praha (s Hlaváček architekti)
2008 Rodinná usedlost Fojtka, Mníšek u Liberce (s Hlaváček architekti)
2007 Rodinný dům Nebušice, Praha
2007 Informační systém Letenských sadů, Praha
2006 Rekonstrukce bytového domu Náplavní, Praha
2005 Expozice Slavia, Škoda Auto Muzeum, Mladá Boleslav
2005 High Museum of Arts, Atlanta, USA (s Renzo Piano Building Workshop)
2004 Expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci n./N. (s Hlaváček architekti)

Vybrané publikace

 • HLAVÁČEK, Dalibor a ZAVŘEL, Zdeněk. Teaching a Sustainable Approach on CTU - Faculty of Architecture. In: Teaching a new Environmental Culture – The Environment as a Question of Architectural Education. Leuven: EAAE European Association for Architectural Education, 2011. pp. 445-451. ISBN: 978-2-930301-51-889
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Stavební materiály. In: HLAVÁČEK, Dalibor ed. Architektura a ekologie. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2013. pp. 118-135. ISBN: 978-80-01-05255-6.
 • ČENĚK, Martin, HLAVÁČEK, Dalibor, ROTTOVÁ, Kateřina. AIR House. In: Ročenka dřevostaveb 2013. Praha: Prodesi, 2013. pp. 30-31. ISBN: 978-80-905174-2-4.
 • KASALOVÁ, Hana, ČENĚK, Martin, HLAVÁČEK, Dalibor, KIROVOVÁ, Lucie, ROTTOVÁ, Kateřina, ZEMENOVÁ, Lucie. Solar Decathlon. In: Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 67-70. ISBN 978-80-01-04988-4.
 • HLAVÁČEK, Dalibor, ČENĚK, Martin. Hands-On: Getting Dirty in Architectural Education. In: Abstract book of 2019 ACSA/EAAE Teachers Conference – Practice of Teaching | Teaching of Practice: the Teacher’s Hunch. Antwerpen: Association of Collegiate Schools of Architecture, 2019. pp. 199-201.
 • ČENĚK, Martin, HLAVÁČEK, Dalibor. Building Integrated Photovoltaics from the perspective of sustainable architecture. In: Proceedings of the 9th International Workshop on Teaching Photovoltaics IWTPV’18. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. pp. 76-78. ISBN: 978-80-01-06402-3
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Jak jsme závodili se Sluncem. In: Udržitelné zdroje energie jako integrální součást návrhu domu - týmová spolupráce na projektu pod vedením architekta. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2014. pp. 10-13. ISBN: 978-80-01-05464-2
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Dům na cestách. In: Udržitelné zdroje energie jako integrální součást návrhu domu - týmová spolupráce na projektu pod vedením architekta. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2014. pp. 64-69. ISBN: 978-80-01-05464-2
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Integral Design in Context of the U. S. Department of Energy Solar Decathlon. In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Praha: ČVUT v Praze, 2013. pp. 551-554. ISBN: 978-80-247-5018-7
 • SOJKOVÁ, Kateřina, VOLF, Martin a HLAVÁČEK, Dalibor. AIR House – A Solar Decathlon Competition Prototype – In-Depth Energy Analyses as a Tool for a High-Quality Design. In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: Grada Publishing, 2013. pp. 587-590. ISBN: 978-80-247-5018-7
 • ZAVŘEL, Zdeněk, HLAVÁČEK, Dalibor. Teaching Sustainable Approach in Architecture School. In: Central Europe towards Sustainable Building. Prague: Czech Technical University, 2010. pp. 783-786. ISBN: 978-80-247-3624-2
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Stavební materiály. In: HLAVÁČEK, Dalibor ed. Architektura a ekologie. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2013. pp. 118-135. ISBN: 978-80-01-05255-6.
 • ČENĚK, Martin, HLAVÁČEK, Dalibor, ROTTOVÁ, Kateřina. AIR House. In: Ročenka dřevostaveb 2013. Praha: Prodesi, 2013. pp. 30-31. ISBN: 978-80-905174-2-4.
 • KASALOVÁ, Hana, ČENĚK, Martin, HLAVÁČEK, Dalibor, KIROVOVÁ, Lucie, ROTTOVÁ, Kateřina, ZEMENOVÁ, Lucie. Solar Decathlon. In: Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 67-70. ISBN 978-80-01-04988-4.
 • HLAVÁČEK, Dalibor ed. Architektura a ekologie. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2013. 180 s. ISBN: 978-80-01-05255-6.
 • HLAVÁČEK, Dalibor, LIESLER, Lukáš, ROTTOVÁ, Kateřina a SCHLEGER, Eduard. Zdraví a krása. Přírodní materiály a zdravé stavby. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2008. 130 s. ISBN: 978-80-01-04012-6.
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Most přes řeku Alfenz. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17 (4), pp. 80. ISSN 1213-3116.
 • ČENĚK, Martin, HLAVÁČEK, Dalibor, Zmizelé kostely severních Čech. BETON – technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17 (1/2017), pp. 14-17. ISSN 1213-3116.
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Kaple sv. Jana Nepomuckého. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17 (1/2017), pp. 62. ISSN 1213-3116.
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Bůh dlí v betonu. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17 (1/2017), pp. 2. ISSN 1213-3116.
 • HLAVÁČEK, Dalibor. AIR House! Zlatý řez. 2013, (36), pp. 84-87. ISSN 1210-4760.
 • HLAVÁČEK, Dalibor. Přírodní materiály: historie nebo naděje? Zlatý řez. 2012, (34), pp. 6-17. ISSN 1210-4760.
 • HLAVÁČEK, Dalibor, HLAVÁČEK, Michal. Přístavba šaten Gymnázia Arabská. BETON – technologie, konstrukce, sanace. 2010, No. 06, pp. 08. ISSN: 1213-3116.

Média

 • Studio 6 České televize: Studenti staví útulny do Krkonoš. 21. 1. 2019
 • BBC Arabic – 4Tech: AIR House. 23. 8. 2016
 • Fokus Václava Moravce: U konce s energií. 6. 10. 2015
 • Český rozhlas – Dvojka: AIR House. 18. 7. 2013
 • Studio 6 České televize: Solární dům studentů ČVUT. 17. 7. 2013
 • Český rozhlas – Radio Wave: Solární desetiboj aneb jak zazářit. 4. 9. 2012
 • Český rozhlas Radiožurnál: Host radiožurnálu – Jak vypadá soběstačný dům, co umí inteligentní membrána a jak se dostat mezi 20 univerzitních návrhů planety. 11. 2. 2012.
 • Studio 6 České televize: Architektonická soutěž Solar Decathlon. 9. 2. 2012
 • Události České televize: Česká architektura boduje. 2. 2. 2012

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.