VZDĚLÁNÍ

1976-1981 Vysoká škola zemědělská v Brně, fakulta agronomická obor sadovnicko-krajinářský v Lednici na Moravě

PEGAGOGICKÁ ČINNOST

2018-doposud FA ČVUT v Praze, vedoucí atelieru
2008-doposud FA ČVUT v Praze, předmět Landscape architecture Introduction pro program Erasmus (500TKZ1 + 555TKZ1)
2008-2022 FA ČVUT v Praze, výuka předmětu Krajinářská architektura I

VÝZKUMNÁ ČINNOST

2013-2015 Metodika zadávání územních plánů, Programový projekt HL.MP 2013-2015 SKHP 201211223/MHMPP05SMPIF Program výzkumu, vývoje a inovací hl. m. Prahy „Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace“
Řešitel části „Krajina v zadání územního plánu“ (spolupráce Ing.arch. Hana Špalková, hlavní řešitel Doc. Ing. arch. Jan Jehlík)

ODBORNÁ ČINNOST

2015-2019 Rehabilitace Kostnického náměstí, Praha 3 (spolupráce s Ing. arch. Hanou Špalkovou)
2006-2008 Zahradní úpravy památkové chráněné vily Lídy Baarové, Neherovská 8, Praha 6

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová