Autoři
Fingerová, R. - Špalková, H.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 176-189. Metodika zadávání územních plánů. vol. 4. ISBN 978-80-01-05705-6.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Práce se zabývá tématem zadání územního plánu z pohledu krajiny, a to krajiny v nezastavěném území obce (extravilánu) a krajiny v zastavěném území obce (intravilánu). Vysvětluje důvod rozdělení tématu krajiny do dvou výše uvedených částí. Definuje stávající problémy a hledá řešešení v rámci stávajícího územního plánu a jeho vyhlášek s tím, že navrhuje dílčí úpravy. Pro extravilán je využíván stávající nástroj "koncepce uspořádání krajiny". Pro intravilán je to "systém sídelní zeleně", který je součástí urbanistické koncepce. Vzhledem k tomu, že územní plán je nástrojem hledání shody mezi mnoha různými zájmy a musejí mu rozumět především obyvatelé obce, pro které je zpracováván, je důraz kladen na srozumitelnost myšlenky, grafického zpracování i textu.
Autoři
Fingerová, R. - Špalková, H.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Práce se zabývá tématem zadání územního plánu z pohledu krajiny a to krajiny v nezastavěném území obce (extravilánu) a krajiny v zastavěném území obce (intravilánu). Vysvětluje důvod rozdělení tématu krajiny do dvou výše uvedených částí. Definuje stávající problémy a hledá řešení v rámci stávajícího územního plánu s tím, že navrhuje dílčí úpravy. Pro extravilán je využíván stávající nástroj „koncepce uspořádání krajiny“. Pro intravilán je to „systém sídelní zeleně“, který je součástí urbanistické koncepce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová