Lidé

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Autoři
Hlaváček, P. - Šajtar, M.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Předmětem práce je zkoumání povahy a charakteristik účastníků územně plánovacího procesu. Vztahy stěžejních aktérů jsou v každém případě odlišné, což je dáno různorodými zdroji, motivujícími realizaci projektů. Nastavení pozic aktérů je tedy přes snahu stavební legislativy o unifkaci procesů úzce spjato s povahou konkrétních záměrů. Klíčová témata jsou odvozována z případových studií, vycházejících z vlastní autorské praxe.
Autoři
Hlaváček, P. - Jehlík, J. - Plos, J. - Stejskalová, L. - Šajtar, M. - Špičák, M. - Zymáková, Z., - Preininger, P.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Materiál analyzuje stávající urbánní charakteristiky městské části Praha 9, definuje významné rozvojové směry a potenciály a prostřednictvím rámcových bilancí udává hrubé výhledové kapacity území.
Autoři
Hlaváček, P. - Šajtar, M.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Předmětem práce je zkoumání povahy a charakteristik účastníků územně plánovacího procesu. Vztahy stěžejních aktérů jsou v každém případě odlišné, což je dáno různorodými zdroji, motivujícími realizaci projektů. Nastavení pozic aktérů je tedy přes snahu stavební legislativy o unifikaci procesů úzce spjato s povahou konkrétních záměrů. Klíčová témata jsou odvozována z případových studií, vycházejících z vlastní autorské praxe.
Autoři
Hlaváček, P. - Plos, J. - Ctibor, T. - Urbánek, P. - Merežko, P. - Skalický, M. - Caine, A.C. - Forejt, E., - Kasl, J.
Rok
2012
Podkategorie
Vysokoškolská učebnice
Anotace
Urbanistické procesy jsou poznávání příčin a vazeb poznamenávajícich rozvoj převážně polyfunkčních urbánních struktur. Uspořádání semináře se věnuje podstatným aspektům při vyhledávání, formovní a hodnocení developerských příležitostí.
Autoři
Hlaváček, P. - Novák, J., - Šajtar, M.
Rok
2011
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Architekt není pouze designerem konečné podoby objektu. Význačná část jeho role vůči klientovi ( investorovi, developerovi) má podobu expertního průvodcovství celým procesem přípravy. Proces vyjednávání má své základní limity a přidnou hodnotu.
Autoři
Hlaváček, P. - Seho, H.
Rok
2010
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Vybraná realizace - bytový dům Na Vysočanských vinicích - v přehledu třiceti nejlepších staveb v daném období
Autoři
Seho, H. - Hlaváček, P.
Rok
2002
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Vybraná realizace - vila ve Slivenci- v přehledu třiceti nejlepších staveb v daném období 2001-2002

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.