Lidé

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

garant předmětů Nauka o stavbách I, Development I a II

Autoři
Hudeček, T. - Hlaváček, P. - Hainc, J., - Červinka, M.
Publikováno v
In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. vol. 290. ISSN 1755-1307.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Housing has become an issue around the world, both in emerging and developed countries. The affordability of housing is decreasing globally; however, the governance system can be harnessed as a tool to help to turn the situation around, the benefit being that it is in the hands of the local or national administration. The analysis of state of the art data, together with qualitative research based on the knowledge and experiences of experts, have been used to examine the case of Prague. The aim is to prove a direct link between the approvals processes for buildings and the governance system, including the decisions made by different levels of public administration in last two decades. The hypothesis, based on early outcomes, shows a strong relationship between governance systems (including administrative divisions) and the length and complexity of the building approvals process. The results of these analyses are the main outcomes of the article, while designing changes will be the subject of subsequent research. The article should help with the debate and open up the topic, which is, in our globalized and increasingly complex world, an issue for a growing number of societies. The question of balanced, inclusive and sustainable growth will be part of the research agenda.
Autoři
Hlaváček, P. - Šajtar, M.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 208-223. Metodika zadávání územních plánů. vol. 4. ISBN 978-80-01-05705-6.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Předmětem práce je zkoumání povahy a charakteristik účastníků územně plánovacího procesu. Vztahy stěžejních aktérů jsou v každém případě odlišné, což je dáno různorodými zdroji, motivujícími realizaci projektů. Nastavení pozic aktérů je tedy přes snahu stavební legislativy o unifkaci procesů úzce spjato s povahou konkrétních záměrů. Klíčová témata jsou odvozována z případových studií, vycházejících z vlastní autorské praxe.
Autoři
Hlaváček, P. - Jehlík, J. - Plos, J. - Stejskalová, L. - Šajtar, M. - Špičák, M. - Zymáková, Z., - Preininger, P.
Publikováno v
[Research Report] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Materiál analyzuje stávající urbánní charakteristiky městské části Praha 9, definuje významné rozvojové směry a potenciály a prostřednictvím rámcových bilancí udává hrubé výhledové kapacity území.
Autoři
Hlaváček, P. - Šajtar, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Předmětem práce je zkoumání povahy a charakteristik účastníků územně plánovacího procesu. Vztahy stěžejních aktérů jsou v každém případě odlišné, což je dáno různorodými zdroji, motivujícími realizaci projektů. Nastavení pozic aktérů je tedy přes snahu stavební legislativy o unifikaci procesů úzce spjato s povahou konkrétních záměrů. Klíčová témata jsou odvozována z případových studií, vycházejících z vlastní autorské praxe.
Autoři
Hlaváček, P. - Plos, J. - Ctibor, T. - Urbánek, P. - Merežko, P. - Skalický, M. - Caine, A.C. - Forejt, E., - Kasl, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2012. ISBN 9788001055298.
Rok
2012
Podkategorie
Vysokoškolská učebnice
Anotace
Urbanistické procesy jsou poznávání příčin a vazeb poznamenávajícich rozvoj převážně polyfunkčních urbánních struktur. Uspořádání semináře se věnuje podstatným aspektům při vyhledávání, formovní a hodnocení developerských příležitostí.
Autoři
Hlaváček, P. - Novák, J., - Šajtar, M.
Publikováno v
In: City development 2011. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2011, pp. 34-36. ISBN 978-80-01-04918-1.
Rok
2011
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Architekt není pouze designerem konečné podoby objektu. Význačná část jeho role vůči klientovi ( investorovi, developerovi) má podobu expertního průvodcovství celým procesem přípravy. Proces vyjednávání má své základní limity a přidnou hodnotu.
Autoři
Hlaváček, P. - Seho, H.
Publikováno v
In: Česká architektura 2008 - 2009. Praha: Prostor, 2010. p. 120-121. ISSN 1213-7871. ISBN 978-80-87064-04-7.
Rok
2010
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Vybraná realizace - bytový dům Na Vysočanských vinicích - v přehledu třiceti nejlepších staveb v daném období
Autoři
Seho, H. - Hlaváček, P.
Publikováno v
In: Česká architektura 2000-2002, editor M.Kohout. Praha: Prostor, 2002. p. 52-53. ISSN 1213-7871. ISBN 80-903257-0-X.
Rok
2002
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Vybraná realizace - vila ve Slivenci- v přehledu třiceti nejlepších staveb v daném období 2001-2002

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout