Lidé

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

garant předmětů Nauka o stavbách I, Development I a II

Předměty

518DEV2 Development II
518NS1, 518NS1DB, 518NS1KB Nauka o stavbách I
519U7N, 519U7K Urbanismus VII

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout