Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Odborný asistent v ateliéru Karel–Šafařík

Autoři
Frouzová, J. - Šafařík, J., - Karel, M.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06823-6.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace slouží jako report projektu, který proběhl v zimním semestru 2019/2020 v ateliéru Karel/Šafařík v rámci oboru Design na Fakultě architektury ČVUT. Byl to první projekt, z řady plánovaných, který se věnoval navrhování pro tzv. „well-being“ (lidskou pohodu/spokojenost) a zároveň studentům zprostředkovával nástroje a metody uživatelského výzkumu pro navrhování designu zaměřeného na člověka (Human-centered design).
Autoři
Šafařík, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. ISBN 9788001066935.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Monografie shrnující medailérskou a mincovní tvorbu Josefa Šafaříka v rozmezí let 2001 a 2016.
Autoři
Šafařík, J.
Publikováno v
Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISBN 978-80-7454-897-0.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Teze habilitační práce autora Mga. Josefa Šafaříka, Ph.D na téma : Multimediální design - interpretace multimediálního obsahu v rámci formátu transparentní projekční plochy
Autoři
Bielčík, J. ed. - Berka, R. ed. - Tomášik, B. ed. - Civiš, S. ed. - Broz, M. ed. - Hybler, J. ed. - Šafařík, J. ed. - Karel, M. ed. - Aslan, J. ed., - Machová, I. ed.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06821-2.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Tento text vznikl v rámci podprogramu Jazyk pro komunikaci VĚDA –⁠ UMĚNÍ –⁠ VEŘEJNOST projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), jako první ze čtyř částí popisujících genezi vývoje prvního ze čtyř uměleckých výstupů, které reflektují myšlenky a předmět výzkumu v oblasti částicové fyziky. Na základě příspěvků fyziků, designerů a inženýrů je zde popsán proces vznikající spolupráce, která vyústila v konečný návrh plastiky, a to navzdory zdánlivé rozdílnosti předmětu zájmu umělců a výzkumníků.
Autoři
Dušek, K. - Rydlová, K. - Papež, V. - Tichý, T. - Šafařík, J. - Neruda, M., - Vojtěch, L.
Publikováno v
[Functional Sample] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Funkční vzorek
Anotace
Vyhřívané dámského body, které napomáhá ke snížení bolesti během ženské periody.
Autoři
Dušek, K. - Rydlová, K. - Papež, V. - Tichý, T. - Šafařík, J. - Neruda, M., - Vojtěch, L.
Publikováno v
[Functional Sample] 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Funkční vzorek
Anotace
Návrh dámského spodního prádla (body), které může být použito během ženské menstruace a napomáhá snížení bolesti během této periody.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel