Lidé

doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Odborný asistent v ateliéru Karel–Šafařík

Vzdělání


2006–2009: VŠUP v Praze, katedra volného umění – doktorský studijní program (kkov) 8206v107, disertační práce Gestalt- reinterpretace formátu a kompozice ve volném a užitém umění.
2000–2006: VŠUP v Praze, katedra volného umění - Sklo v architektuře, diplomová práce Projekční sklo-Slunce


Obor habilitačního řízení  - Multimédia a Design / UTB ve Zlíně v roce 2020

Odborná činnost

od r. 2009: Atelier Karel od r. 2006: vlastní praxe
od r. 2002: externí designér ČNB (soutěže na platidla a pamětní mince a medaile ČR) 

Akademické funkce

Od r. 2011 člen řídící rady institutu intermedií při FEL ČVUT

Od r. 2016 člen ŕídící rady RUV za segment Design (MŠMT)

Od r. 2016 člen ORO doktorského st. programu Design, ÚPD FAČVUT

Pedagogická činnost

Od r. 2009-2014 odborný asistent a pedagog VT1,VT2,VT3,VT4,VT5,VT6,PG

Od r. 2009 odborný asistent a pedagog AMD 1,2

Od r. 2014 odborný asistent v Atelieru Karel (AD1, AD2, AD3, ATBPD, AD4, AD5, AD6, DSN, ADV)

Od r. 2016 garant, odborný asistent PTV (HCI FELČVUT)

Od r. 2016 školitel doktorského st. programu Design, ÚPD FAČVUT

Od r. 2011 workshopy a přednášky v rámci mezioborové výuky (FAMU, DAMU, ČVUT, VŠUP, UJEP) předmětu ITT 1,2 pod FELČVUT (IIM)

Výstavy a realizace, publikace - výběr

2006 - Slunce - VŠUP v Praze /samostatná v./

2008 - Horizont - Galerie Jiřího Jílka / Šumperk /samostatná v./

2009 - Render - Galerie všup v Praze /samostatná v./

2010 – Světelná instalace Cube a videomapping Tetris pro akci Openning FA/ Dejvice/Praha

2012/13- projekt Horizont- variabilní horizont - ČR,/ Praha, Olomouc, Brno /realizace v krajině/

2013 -  Interaktivní kostka (pro AGC group, Foster + partners, ve spolupráci s Marianem Karlem) /realizace

2015 - 17. - 17.listopadu na Hamu, prostorová multimediální instalace ve spolupráci s tanečníkem a choreografem Palem Kršiakem,  Marianem Karlem a Jakubem Hyblerem/realizace

2015 – Slunce pro mezinárodní festival Světelného designu Spot Light/ Bukurešť/ Rumunsko/realizace

2015 – laserová projekce pro plastiku Mariana Karla před budovou FELČVUT v Praze/Dejvice/realizace

2016 - koncepce interaktivní světelné fasády pro budovu FELČVUT v Dejvicích, /spoluautor Marian Karel,IIM/realizace

2018- realizace atypické skleněné válcové projekční stěny pro HCI FELČVUT (spolu s Marianem Karlem)

2020 – autorská výstava Interference, galerie OGL, Bazénová hala a ochoz

2018-2023 – Tabula rasa, areál FJFI ČVUT v Děčíně, realizace artefaktu v rámci grantu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd. : (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778), CAAS, SCIART s Částicovou a jadernou fyzikou (PARTPHYS). 

2023- Žbluňk, realizace artefaktu pro budovu FJFI v Trojanově ulici realizované v rámci grantu (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778)

 

 

FROUZOVÁ, Jitka, Josef ŠAFAŘÍK a Marian KAREL. Ztráta: souhrnná zpráva : semestrální experimentální projekt v ateliéru Karel. V Praze: České vysoké učení technické, 2021. ISBN isbn978-80-01-06823-6.

 

ŠAFAŘÍK, Josef. Pamětní mince a medaile: vybrané realizace 2001-2016. V Praze: České vysoké učení technické, 2020. ISBN isbn9788001066935.

 

ŠAFAŘÍK, Josef. Multimediální design - interpretace multimediálního obsahu v rámci formátu transparentní projekční plochy: Multimedia design - interpretation of multimedia content on transparent screen format. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISBN isbn978-80-7454-897-0.

 

Dušek, K. - Rydlová, K. - Papež, V. - Tichý, T. - Šafařík, J. - Neruda, M., - Vojtěch, L., Vyhřívané dámské body,[Functional Sample] 2019.

BIELČÍK, J. ED. - BERKA, R. ED. - TOMÁŠIK, B. ED. - CIVIŠ, S. ED. - BROZ, M. ED. - HYBLER, J. ED. - ŠAFAŘÍK, J. ED. - KAREL, M. ED. - ASLAN, J. ED., - MACHOVÁ, I. ED.. TABULA RASA – hledání společného jazyka vědy a umění. V Praze: České vysoké učení technické,2020. ISBN 978-80-01-06821-2.

 

Zastoupení ve sbírkách,výběr

Čr: ČNB, Slovácké Muzeum, Umprum Muzeum, Signal Festival

Zahraničí: Aotu Peking/ Čína, Summit R.P. Nevada/ USA, Camberra/Austrálie, British Museum - Sbírka

Medailí a Komorní Plastiky Londýn / VB, MMM Kremnica/ Slovensko, Muzeum

Komorní Plastiky A Lité Medaile Wroslaw/ Polsko....

Ocenění

 

ČNB/ Praha - Mezinárodní veřejná soutěž na pamětní mince

2005- Hlávkova nadace- stipendium

2005- Caesar Open/Olomouc

2006- Kiruna Sf./ Švédsko

2013- Signal Festival/ Praha

2014- Czech The Lights/ Brno, Olomouc, Český Krumlov

2015- Expo 2015/ Miláno / konzultace a odborné vedení v Atelier Karel, autor vítězné koncepce - MgA. Dávid Sivý

2015 -Spot Light / Bukurešť

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel