Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Petr Irinkov

Předměty

516CAD1, 516CAD1K CAD I
516CAD4 CAD IV

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.