CAD I AutoCAD pro  Krajinářskou architekturu

Základní orientace v prostředí softwaru AutoCAD. Zvládnutí kreslení 2D i základní modelování ve 3D. Absolventi kurzu musí pracovat v AutoCADu v týmové spolupráci v projekčních kancelářích, musí importovat podklady z portálů veřejné správy tak, aby na zpracovaných podkladech mohli samostatně pracovat. Vlastní výstupy jsou velmi důležité pro další použití spolupracovníků či profesantů. AutoCAD je typ softwaru, který se řadí k univerzálním CAD softwarům, kdy se práce v AutoCADu připodobňuje k tzv. „elektronickému prknu“.

CAD I BIM ArchiCAD pro A+U

Zvládnout a pochopit princip práce v ArchiCADu – volné modelování podle předlohy. Osvojit si metodiku BIM při navrhování.

CAD I BIM-Revit pro A+U

Seznámení studentů s metodou práce v BIM, v tomto předmětu s cílem vytvářet pravdivý 3D model jako základ pro odvození 2D prezentace/dokumentace, základní orientace v programu, správné používání stavebních prvků. Okótování a popis prvků v půdoryse a řezu, pro úroveň studie. Používání hotové šablony projektu, návyky při práci na projektu, organizace, archivace, ukládání atd. Využití bitmapových/vektorových podkladů půdorysu a terénu/okolí budovy. Obsah je zacílen na digitalizaci návrhů, které vznikly v ateliérech, odvození 2D dokumentace a přípravu/rozvržení si plachty pro tisk.

Související předměty

516CAD2, 516CAD2K CAD II
516CAD3, 516CAD3K CAD III
516CAD4 CAD IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.