Lidé

Ing. arch. Petr Irinkov

Autoři
Irinkov, P. - Ševčík, O.
Publikováno v
Stavba. 2014, 21(2), 4-5. ISSN 1210-9568.
Rok
2014
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Ročenka přináší faktografii – souhrn událostí v architektuře České republiky, výběr realizovaných staveb, soupis udělených cen, vypsaných soutěží, knižní bibliografii atd. Výběr staveb a hodnocení dílem kurátora ročenky – pro roky 2012- 2013 Z. Jiran; klíčová idea hodnocení: česká architektura vstupuje po létech hojnosti do fáze „vystřizlivění“.
Autoři
Ševčík, O. - Irinkov, P.
Publikováno v
Stavba. 2013,(2), 4-5. ISSN 1210-9568.
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Architekt Michal Kuzemenský hodnotí stavby (celkem 32), realizované v letech 2011-2012, kritériem pro výběr staveb je „architektura na druhý pohled“, architektura vycházející z tradice dané země, respektující „kontext, region, adekvátnost“ a dospívá k závěru: „Čechy a Morava mají výrazně hodnotnější krajinu než soudobou architekturu“.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.