Lidé

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Předměty

521UP3, 521UP3K Územní plánování III

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.