Lidé

doc. Ing. arch. Petr Kordovský

vedoucí ateliéru Kordovský a ZAN Kordovský

Autoři
Hlaváček, D. - Kordovský, P. - Liesler, L. - Mádr, J. - Malošíková, Š. - Schleger, E. - Seho, H. - Světlík, J. - Vrbata, L. - Zavřel, Z., - Zdebská, M.
Publikováno v
In: Architecture Connects. Oxford: Oxford Brookes University, 2017. p. 484-486. 1.. ISBN 978-0-9929299-7-8.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The goal of this experimental workshop was to offer students of the five design studios of the Department of Architectural Design II , FA CTU more than is demanded by the official studio course programme – the possibility to test their designs on 1:1 scale. The assignment was to design a staircase 2.8 m high respecting the Czech regulations that apply to residential stairs design. Due to a very tight schedule the material was determined in advance. The dimension of large-size spruce cross-laminated timber boards was arranged in order to allow production of load-bearing components from one piece. The course of the workshop had only general framework and schedule. The exact teaching method of each phase was under direction of the leaders of each studio. The video shows the design-building process of one of the staircases. At the end, all 5 staircases were displayed in the courtyard of the Faculty of Architecture building.
Autoři
Kordovský, P.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 114-121. Metodika zadávání územních plánů. vol. 4. ISBN 978-80-01-05705-6.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Hledání neviditelných hranic ve městě.Jejichvýznam,znaky a metody pro jejich hledání.
Autoři
Seho, H. - Malošíková, Š. - Světlík, J. - Zdebská, M. - Vrbata, L. - Kordovský, P. - Mádr, J. - Zavřel, Z. - Hlaváček, D. - Schleger, E., - Liesler, L.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05864-0.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Členové pedagogického týmu Ústavu navrhování II. Fakulty architektury ČVUT se rozhodli, že nabídnou svým studentům víc, než je zavedeno studijním plánem a náplní ateliérové tvorby. Cílem tohoto experimentu nebyla jen architektonická soutěž o nejlepší návrh bytového schodiště na výšku jednoho podlaží s parametry předepsanými českou normou, ale i společná práce na detailech, dílenské dokumentaci, přípravě realizace, stavbě i zabezpečení jejího hladkého průběhu, prezentace a obhájení vlastního návrhu i celého projektu.
Autoři
Kordovský, P.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Soudobé město je komplexem hmotného, ale i nehmotného prostředí, složitě členěným v terénu fyzickými projevy. Zároveň je obrazem v myslích svých obyvatel, návštěvníků, uživatelů i vnějších distančních pozorovatelů. Pro porozumění tomuto obrazu je třeba vytvářet a používat nástroje, které sledují jednotlivé prvky prostředí. Tyto nástroje jsou k dispozici na různých místech a z nejrůznějších zdrojů, ale málokdy jsou využívány společně. Samotná práce je založena na sběru podkladů o terénních, technických, archivních a technologických metodách využívání dat (Big Data Computing). Směřuje k apriorní představě, že je možné se přiblížit pochopení prostředí jako základu pro tvůrčí a informované rozhodování.Lokální sociokulturní podmínky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.