Lidé

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum se zabývá tendencemi v architektuře v chráněných krajinných oblastech (Česká republika od roku 1992). Tato teoretická práce zmapuje, analyzuje, setřídí a uvede do souvislostí kvalitní realizace od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací ve velmi citlivém území a velmi často udává nezaměnitelný ráz české krajině. Výstupem bude odborná cizojazyčná monografie mapující českou tvorbu v chránněných krajinných územích ČR a nový internetový portál s databází schválených/zamítnutých projektů v těchto územích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel