Lidé

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Autoři
Hradečný, T.
Publikováno v
Ekolist.cz. 2022, ISSN 1802-9019.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Anotace
Centrální zóna Křivoklátska má získat nálepku národní park. Je-li něco národní, potom se jedná o věc národního zájmu, věc spojenou s národní identitou, národním bohatstvím, věc celospolečenskou se zřejmým kulturním rozměrem. Má-li se přívlastek „národní“ týkat krajiny, musíme se ptát, kde je zde přesně národní zájem? V uchování současného stavu, v návratu ke způsobu hospodaření, který krajinu utvořil, nebo v ponechání přírody sobě samé?
Autoři
Hradečný, T. - Škopek, J.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(5/2017), 8-11. ISSN 1213-3116.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Vrbatova bouda patří do řezězu vrcholových bud na hřebenech Krkonošského národního parku. Ve výšce 1400 m.n.m. se návrh její rekonstrukce a přístavby dokončený v roce 2016 musel vypořádat s mimořádnými klimatickými podmínkami a současně s přísnými požadavky na ochranu přírody ze strany Správy KRNAP. Specifické požadavky architektonického řešení vyžadovaly užití nestandardních prvků a detailů, jako například zasklívací rámy vkládané do bednění.
Autoři
Hradečný, T. - Gebrian, A.
Publikováno v
Defense date 2018-02-21. Associate Professor Thesis. CTU FA. Department of Architectural Design I.
Rok
2016
Podkategorie
Docentská habilitační práce
Anotace
Tato publikace je souborem nejvýznamnějších uveřejněných projektů a děl, vzniklých jako autorské dílo ve společnosti HŠH architekti, s.r.o., dále samostatnou činností mimo rámec společnosti, a v neposlední řadě jako výsledek nově založeného ateliéru IXA. Složení autorských týmů a spolupracovníků je u každé práce uvedeno samostatně.
Autoři
Hradečný, T. - Fajfrová, Zuzana
Publikováno v
Stavebnictví a interiér. 2016, 2016(2), 6-9. ISSN 1211-6017.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek představuje realizaci architekta Tomáše Hradečného - šatny pro 400 zaměstnanců v areálu Wikov MGI, a.s. Popis domu je zaměřen zejména na konstrukční a materiálové vlastnosti stavby s ohledem na vlastní koncept stavby a její rychlou výstavbu.
Autoři
Hájek, P. - Burian, P. - Hradečný, T., - Šépka, J.
Publikováno v
In: Česká a slovenská architektura 1971-2011. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2013. p. 747-750. ISBN 978-80-87108-28-4.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Diskusi o prostoru v české architektuře na konci 90. let otevřela výstava Prostorový dům-Space house. Výstava shrnovala několik let výzkumu tématu prostoru v architektuře na konkrétních zadáních a v konkrétních situacích. V této souvislosti vznikl i rozhovor mezi autory zaznamenaný v katalogu Prostorový dům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel