Lidé

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

vedoucí ZAN Rottová, public relations ústavu

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.