Lidé

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy, pověřená proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí ZAN Rottová, public relations ústavu

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.