Dizertační práce

Téma: Drobná architektura ve veřejném prostoru v době poválečné

školitel: prof. Ing. arch. Petr Vorlík Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.