V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Mgr. Jana Bukačová

Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Autoři
Bukačová, J.
Publikováno v
Czech Journal of Civil Engineering. 2018, 4.(2), 28-33. ISSN 2336-7148.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Telefonní budky jsou jedním z hlavních témat, kterým se věnuji v rámci projektu „Drobná architektura ve veřejném prostoru v době poválečné (1945-1989)“ podpořeného grantem Studentské grantové soutěže ČVUT. Celé dvacáté století plnily důležitou komunikační funkci a patřily do městského interiéru. Jejich počátky spadají do doby První republiky a největší rozmach zažily v poválečné době. Článek se věnuje vzniku a proměnám telefonních budek u nás, popisuje jejich hlavní typy a konstrukční a materiálové řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.