Lidé

Ing. Pavel Krupík

Koordinátor modulu a CŽV Development, Odborný asistent

Autoři
Krupík, P.
Publikováno v
In: Construction Maeconomics Conference (2023), Conference Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07258-5.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
In this article we will discuss the concept of PPP projects in the context of transport construction. We will explore what exactly PPP means in the context of transport, and why this form of public-private cooperation is crucial for the development of modern infrastructure. We will also look at examples of successful PPP projects in transport from different parts of the world to better understand the impact of these projects on economic development and improving people's living standards.
Autoři
Krupík, P.
Publikováno v
In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2023. p. 1264-1269. ISBN 978-80-87952-39-9.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Článek se zabývá strategickým plánováním projektů staveb pozemních komunikací a především jeho možným financováním ze soukromých zdrojů formou PPP projektů. Představuje možnosti využití financování těchto projektů.
Autoři
Tatýrek, V. - Schneiderová Heralová, R. - Bešťáková, S. - Čížková, M. - Eklová, K. - Krupík, P. - Latečka, P. - Palazzo, A. - Šobíšek, K. - Starý, V. - Stránský, M., - Měšťanová, D.
Publikováno v
Praha: CTU FCE. Department of Construction Management and Economics, 2023. ISBN 978-80-01-07288-2.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Publikace se zabývá aktuálními problémy stavebního managementu.  Městský veřejný prostor v kontextu zahušťování městských struktur  Bytová krize a dostupnost bydlení v ČR  Multidisciplinární přístup při navrhování průzkumu o udržitelnosti v architektuře  Rozvoj dopravy prostřednictvím projektů PPP  Digitalizace stavebnictví, zavádění metody BIM na stavbách ŘSD ČR  Thermal Insulation Solutions for 3D Printed Houses  Jímání a rekuperace plynného helia  Dotazníkový průzkum o BIM, LCA a LCC v českém stavebnictví  Zadávání zakázek pomocí e-procurement aplikace  Povolovací proces nového jaderného zdroje Jedná se o publikaci tvořenou vybranými příspěvky ze studentské vědecké konference Management a ekonomika stavebnictví 2023, v jejich rozšířených a dopracovaných verzích.
Autoři
Krupík, P.
Publikováno v
Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2023. ISBN 978-80-01-07110-6.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Navržená metodika stanovuje, jak na základě vybraných kritérií z databáze projektů pozemních komunikací vybrat s využitím vědeckých přístupů nejvhodnější projekty k realizaci při omezeném rozpočtu a to za předpokladu, že není možno realizovat všechny.
Autoři
Krupík, P.
Publikováno v
In: Moderní železnice pro 21. století, Studentská vědecká konference. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 19-22. vol. Vol. 35. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06996-7.
Rok
2022
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The digital and technological innovations that have been developing massively in recent years are often referred to as the 4th Industrial Revolution or Industry 4.0. The construction industry seems to be somewhat on the sidelines. The big topic is BIM (Building Information Modelling), but this is only one component of the contemplated Construction 4.0. Other topics, if not completely neglected, are minimally neglected in the Czech Republic. Yet, and perhaps for this very reason, it is very important to address them. This article looks at the description of the different elements of the Construction 4.0 concept and their possible application in transport, through the overall digitisation of the railways.
Autoři
Schneiderová Heralová, R. - Bačovský, M. - Kvasnica, J. - Stránský, M. - Holcman, J. - Kupec, J. - Palazzo, A. - Starý, V. - Škoda, Z. - Eklová, K. - Měšťanová, D. - Tatýrek, V. - Bešťáková, S. - Rudl, L. - Krupík, P., - Barič, K.
Publikováno v
Praha: CTU FCE. Department of Construction Management and Economics, 2022. ISBN 978-80-01-07117-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Publikace se zabývá aktuálními problémy stavebního managementu. Jedná se zejména o snižování energetické náročnosti staveb a jejich uhlíkové stopy, dostupnost bydlení a potřebu rychlejší a účinější digitalizace všech procesů souvisejících s řízením staveb. Těmto tématům jsou věnovány jednotlivé kapitoly publikace Stavební management (aktuální problémy): • Náklady a přínosy energetického managementu měst • Energetická náročnost budov v zemích Podunajského regionu • Udržitelná řešení pro snížení uhlíkové stopy architektury • Dostupnost bydlení, nástroje plánování a regulace • Analýza dostupnosti bydlení • Developerský profit pro ocenění residenčních projektů • 3D tisk domu v porovnání s běžnou technologií • Bezpilotní systémy v digitalizované výstavbě • Přesnost výpočtu objemů BIM objektů v IFC • E-procurement aplikace pro výběrová řízení poddodavatelů • Elektronický stavební deník pro digitalizaci staveb
Autoři
Krupík, P.
Publikováno v
In: Construction Maeconomics Conference (2022), Conference Proceedings. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2022. ISBN 978-80-01-07093-2.
Rok
2022
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The article deals with strategic planning of transport infrastructure projects. It presents the possibilities of using multi-criteria analysis in the selection of these projects. The review identified some cases of the use of multi-criteria analysis. These have been examined. The resulting findings will be used in the development of a methodology used to assess the prioritization of road construction projects.
Autoři
Krupík, P.
Publikováno v
In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2021. vol. 1209. ISSN 1757-8981.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Digital and technological innovations that have grown rapidly in recent years have been referred to as the 4th Industrial Revolution or Industry 4.0. The paper comprehensively deals with the description of the Advanced building materials, Prefabricated and modular designs as part of Construction 4.0 with a focus on transport construction. The aim of the article is description of this issue comprehensively and with the help of SWOT analysis identify weaknesses, strengths, opportunities and threats with focus on the transport constructions. The content is complemented by an assessment of the current situation, indicating the possibility of use in practice.
Autoři
Krupík, P.
Publikováno v
In: QUAERE 2021. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2021. p. 757-761. ISBN 978-80-87952-34-4.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The digital and technological innovations that have developed rapidly in recent years are referred to as the 4th Industrial Revolution or Industry 4.0. These changes will fundamentally affect most construction professions and will require changes in their knowledge and skills. Ensuring the competitiveness of the Czech Republic and the Czech construction industry will require targeted monitoring of these trends and support for research and innovation. BIM is a big topic, but it is only one part of the intended Construction 4.0. Other topics such as Big Data and predictive analytics, if not completely neglected, are minimally neglected. The aim of this paper is to describe this topic and use SWOT analysis to identify weaknesses, strengths, opportunities and threats with a focus on the transportation construction industry.
Autoři
Krupík, P.
Publikováno v
In: IRICoN 2020: High-Speed Lines – The Future of Czech Railways. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 27-29. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06865-6.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
High-speed rail lines should make it possible to fully replace air transport over the medium distances of Europe (about 500 km). In the Czech Republic, they are beginning to design. Estimates suggest that in five years, the first sections could begin to physically originate and within ten years, they will begin to ride on them. Is it possible that the scenario and the continuous extension of deadlines accompanying the completion of the backbone network will be repeated? This article discusses the options from the project management perspective and the idea of construction 4.0 to prevent this.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout