Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

odborný asistent; vztahy s veřejností ústavu Teorie a dějin architektury; kurátor ústavní Galerie na ochozu

Předměty

513DAT5, 513DAT5K, 513DAT5D Dějiny a teorie architektury V
513DAT6 Dějiny a teorie architektury VI
513KUL Kulturologie

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.