Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

odborný asistent

Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Beton v architektuře. 2020, 119(5), 56-61. ISSN 1213-3116.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Architekt Bohumil Böhm se řadí mezi výrazné osobnosti architektury vzniklé v době socialismu. Jeho plavecký stadion z roku 1971 si díky na svou dobu progresivnímu hyperbolickému zastřešení získal i mezinárodní věhlas. Kolektivní dům, který dokončil o pár let dříve v roce 1964, představoval vývojový mezistupeň koldomu a hotelového domu, a navíc jde o první celomontovaný bytový dům jižních Čech. To, že obě budovy stojí v Českých Budějovicích, není náhoda. Böhm pracoval pro tamní Stavoprojekt a za dobu svého působení se podílel na desítkách projektů. Mezi ně patří i dnes skoro zapomenuté okresní výbory Komunistické strany Československa.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
ERA21. 2020, 20(4), ISSN 1801-089X.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Slovní spojení průmyslová architektura obsahuje dvě zdánlivě protichůdné představy. Jednu ryze technicistní, rámovanou monofunkční účelností a efektivností; a druhou výtvarnou, podporovanou uměleckými principy a romantizující historií. Synergii našly v konverzích, které výrazněji rezonují českou společností od devadesátých let 20. století. Od té doby vznikly desítky projektů, jejichž úspěšnost se povětšinou měří jejich současnou (ne)existencí a mírou umělecko-architektonické invence při jejich záchraně. Opomíjeno však často zůstává to hlavní čili samotní protagonisté konverzí průmyslové architektury.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Listy. 2020, 27(6), 11-13. ISSN 1213-0249.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Své výjimečné umělecké nadání zneužil jen jednou, když falzifikoval pasová razítka. Psal se rok 1941 a jeho ženu Marii za to odsoudili.
Autoři
Vorlík, P. - Pavel, M. - Brůhová, K. - Vicherková, V. - Mlynčeková, L. - Kužvartová, L. - Směták, P. - Bukačová, J. - Černohorský, J. - Ebel, D. - Radoňová, L. - Rohanová, D. - Střítezský, T. - Střítezská, M., - Calta, J.
Publikováno v
[Research Report] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Stavebně-historický průzkum Nové scény a restaurační budovy Národního divadla shrnuje historická fakta, interpretační analýzy, popis současného stavu, průzkumy in-situ a v archivech a inventarizaci vybraných architektonických prvků a prostor. Průzkum byl rozšířen o nezávislé restaurátorské posudky vybraných materiálů a prvků.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Autoři
Pavel, M. - Dulla, M. supervisor - Kotalík, J. opon. - Pauliny, P. opon., - Szolgayová, E. opon.
Publikováno v
Defense date 2019-01-22. PhD Thesis. CTU FA. Department of Theory and History of Architecture. Supervised by M. DULLA.
Rok
2019
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Obsahem této práce je analýza a interpretace díla architekta Jindřicha Mergance jako zástupce absolventů českých architektonických škol působících na Slovensku. Časové rozmezí je vymezeno životem architekta mezi lety 1889 až 1974. V práci jsou reflektovány jak osobní, tak politicko-společenské události, které společně s dobovou uměleckou diskuzí tvoří rámec výzkumu. Cílem je představit tvorbu Jindřicha Mergance v celé jeho šíři a pokusit se v ní najít autenticitu architektova vyjadřování.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Písecký svět. 2019, 11 15. ISSN 2464-7519.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Socialistická architektura tvoří neoddělitelnou součást našich měst. Stejně tak jako architektura jakéhokoliv jiného období vypráví důležitý příběh minulosti. Přesto, nebo právě proto si ji většina lidí spojuje především s režimem, který nás na čtyřicet let uzavřel před svobodným světem. Tyto často negativní konotace jsou o to silnější vůči bývalým budovám Komunistické strany Československa, ke kterým si jen obtížně hledáme pozitivní či alespoň neutrální vztah.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
ERA21. 2019, 19 26-30. ISSN 1801-089X.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Rozhovor Miroslava Pavla s architekty Jiřím Lasovským st., Jiřím Lasovským ml. a Jiřím Lasovským nejml.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
ERA21. 2019, 19 20-24. ISSN 1801-089X.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Zabírají jednu třetinu rozlohy České republiky, a přesto jsou pro mnohé neviditelné. Odehrávaly se v nich zásadní okamžiky naší historie, a přesto jsou svým způsobem zapomenuté. Často jsou za Sudety považovány pouze příhraniční oblasti při severní straně hranic, ale ve skutečnosti lemují prakticky celou zemi a zasahují i do jejího vnitrozemí. Během padesátých let 20. století zde došlo k nenávratné likvidaci posledních reliktů původního osídlení. Co zde zůstalo a která místa nám můžou ještě vypovědět něco o naší minulosti?
Autoři
Dulla, M. - Pavel, M. - Mrňa, Ľ. - Haberlandová, K. - Ščepánová, S. - Bartošová, N. - Pohaničová, J., - Šoltésová, D.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06600-3.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 přišlo působit na Slovensko mnoho českých architektů. I po druhé světové válce působily na Slovensku desítky českých architektů ve specializovaných projektových organizacích a na nové škole architektury v Bratislavě. Pod jejich působením se v první polovině 50. let zformovaly první generace domácích architektů. Z mnoha českých osobností si kniha podrobněji všímá skupinu těch nejvýznamnějších: absolventy pražské akademie K. Šilingera a J. Mareka, dále J. Mergance, na jehož silně působil jeho učitel a přítel J. Plečnik, dva absolventi pražské techniky A. Balána a J. Grossmanna, a přibližuje také trojici těch, kteří přišli na Slovensko po druhé světové válce: V. Karfíka, J. E. Koulu a A. Piffla. Hlavně díky českému transferu přicházeli tehdy na Slovensko nejnovější podněty z velkých evropských center. Ale slovenská scéna se dokázala postupně svými díly vyrovnat své starší a vyspělejší české sestře. Neznamená to však, že je oprávněné zapomenutí, které postihuje nejednoho českého architekta působícího v minulosti na Slovensku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.