Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

odborný asistent; vztahy s veřejností ústavu Teorie a dějin architektury; kurátor ústavní Galerie na ochozu

Autoři
Vorlík, P. - Guzik, H. - Beran, L. - Brůhová, K. - Kužvartová, L. - Mlynčeková, L. - Pavel, M. - Pokorná, T. - Ullmannová, K. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Bykov, A. - Franc, M. - Dulla, M. - JIrkalová, K. - Kracík, M. - Roubal, P., - Savická, P.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2022. ISBN 978-80-01-07028-4.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Autoři této knihy čtenářům zprostředkovávají klíčové procesy v architektuře osmdesátých let – zejména rostoucí úsilí o kritickou vnitřní sebereflexi, reálné vyhodnocení možností našeho stavebnictví a snahy o jeho revitalizaci nebo reakce na tehdy aktuální společenské či mezinárodní výzvy. A s ambicemi naznačují i okolnosti jejich (ne)naplnění v reálné tvorbě. Na pozadí institucionálního a myšlenkového zázemí představují tuto architekturu jako složitou a v mnoha ohledech protikladnou mozaiku. Ta odráží jak rozvolněný konzumně orientovaný životní styl, tak i všudypřítomnou unifikovanou výstavbu v ekonomicky a morálně slabém režimu. Zahrnuje jak setrvačnost sociální politiky státu, tak exkluzivní služby prominentům. Pečlivě moderovanou ideologickou reprezentaci prostřednictvím okázalých budov i lehce „diverzní“ prosakování a posléze i naplnění západních inspirací. Masivní vytěžování a ničení přírody a zároveň plány na tvorbu udržitelného životního prostředí. Technokratickou organizaci práce architektů a stejně tak jejich schopnost nalézt pozitivní soukromé niky v alternativní kultuře. Jestliže se éra osmdesátých let jeví jako mimořádně rozporuplná, pak architektura nemohla být jiná.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Dějiny a současnost. 2022, 15-17. ISSN 0418-5129.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Okresní a krajské výbory KSČ ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století představují svébytnou kategorii v dějinách české architektury období 1948–1989. Ačkoliv vznikaly na popud z nejvyšších míst a v těsné blízkosti historických center, nedochovalo se o nich mnoho informací a po sametové revoluci upadly v zapomnění.
Autoři
Pavel, M. - Vorlík, P. - Ullmannová, K. - Vicherková, V. - Kracík, M. - Koukalová, Š. - Jankulíková, A., - Šramkova, Š.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Inventarizace prvků metodou stavebně-historického průzkumu. Průzkum se věnuje Společenskému domu v Neratovicích, který svou postupnou architektonicko-stavební genezí spadá mezi zástupce české poválečné architektury šedesátých až osmdesátých let dvacátého století.
Autoři
Pavel, M. ed. - Zikmund-Lender, L. ed. - Čapková, H. ed. - Galeta, J. ed. - Sklenářová Teichmanová, J. ed. - Hnídková, V. ed. - Žáčková, M. ed., - Šenk, F. ed.
Publikováno v
Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2021. ISBN 978-80-88308-41-6.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Související lidé
Anotace
Patnáct kapitol od dvanácti historiků a historiček architektury mladší a střední generace se věnuje vybraným tématům z Kotěrova díla, okolnostmi a podmínkami jeho vzniku.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
In: Mýtus architekta: Jan Kotěra 150. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2021. p. 101-114. ISBN 978-80-88308-41-6.
Rok
2021
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Architekt Jan Kotěra jako zakladatel kontaktů mezi československou a nizozemskou architektonickou avantgardou v první polovině 20. století a Karel Teige jako jejich ničitel v rámci Congrès International Architecture Moderne (CIAM).
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Beton v architektuře. 2020, 119(5), 56-61. ISSN 1213-3116.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Architekt Bohumil Böhm se řadí mezi výrazné osobnosti architektury vzniklé v době socialismu. Jeho plavecký stadion z roku 1971 si díky na svou dobu progresivnímu hyperbolickému zastřešení získal i mezinárodní věhlas. Kolektivní dům, který dokončil o pár let dříve v roce 1964, představoval vývojový mezistupeň koldomu a hotelového domu, a navíc jde o první celomontovaný bytový dům jižních Čech. To, že obě budovy stojí v Českých Budějovicích, není náhoda. Böhm pracoval pro tamní Stavoprojekt a za dobu svého působení se podílel na desítkách projektů. Mezi ně patří i dnes skoro zapomenuté okresní výbory Komunistické strany Československa.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
ERA21. 2020, 20(4), ISSN 1801-089X.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Slovní spojení průmyslová architektura obsahuje dvě zdánlivě protichůdné představy. Jednu ryze technicistní, rámovanou monofunkční účelností a efektivností; a druhou výtvarnou, podporovanou uměleckými principy a romantizující historií. Synergii našly v konverzích, které výrazněji rezonují českou společností od devadesátých let 20. století. Od té doby vznikly desítky projektů, jejichž úspěšnost se povětšinou měří jejich současnou (ne)existencí a mírou umělecko-architektonické invence při jejich záchraně. Opomíjeno však často zůstává to hlavní čili samotní protagonisté konverzí průmyslové architektury.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Listy. 2020, 27(6), 11-13. ISSN 1213-0249.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Své výjimečné umělecké nadání zneužil jen jednou, když falzifikoval pasová razítka. Psal se rok 1941 a jeho ženu Marii za to odsoudili.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Fialová, I. - Guzik, H. - Jirkalová, K. - Klanc, T. - Koukalová, Š. - Kužvartová, L. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Ullmannová, K. - Veverka, L. - Vicherková, V., - Zikmund, J.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06778-9.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architekturu osmdesátých let nelze nahlížet pouze optikou (oficiálního) dobového tisku nebo dochovaných archiválií. Každodenní realita stavební praxe se často ubírala mnohem spletitějšími cestami, jež musely zdolávat krkolomná úskalí pozdně normalizačního života a neviditelnou ale naprosto zásadní topografii mezilidských vztahů. Osobní osudy a vzpomínky aktérů dobové architektonické scény proto představují velmi cenný zdroj poznání. Rozhovory v této knize se soustředí zejména na mapování výzev, kterým architekti osmdesátých let čelili; a důvtipných kliček i aktivit, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi. Vzpomínky nám dávají nahlédnout do světa, jenž je pro nás ve své zamotané rázovitosti už nejen obtížně pochopitelný, ale i překvapivě vzdálený. Přesto (a někdy i právě proto) v něm vznikala výtečná architektura.
Autoři
Vorlík, P. - Pavel, M. - Brůhová, K. - Vicherková, V. - Mlynčeková, L. - Kužvartová, L. - Směták, P. - Bukačová, J. - Černohorský, J. - Ebel, D. - Radoňová, L. - Rohanová, D. - Střítezský, T. - Střítezská, M., - Calta, J.
Publikováno v
[Research Report] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Stavebně-historický průzkum Nové scény a restaurační budovy Národního divadla shrnuje historická fakta, interpretační analýzy, popis současného stavu, průzkumy in-situ a v archivech a inventarizaci vybraných architektonických prvků a prostor. Průzkum byl rozšířen o nezávislé restaurátorské posudky vybraných materiálů a prvků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.