Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

odborný asistent; vztahy s veřejností ústavu Teorie a dějin architektury

externí a přednášková činnost

 • Dějiny architektury a urbanismu 20. století na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK (2014/2015)
 • Česká architektura 20. století. pro univerzitu třetího věku FA ČVUT (2014/2015)
 • Kontexty architektury 20. a 21.století pro univerzitu třetího věku FA ČVUT (2015/2016)
 • Dějiny umění a architektury na Katedře plánování krajiny a sídel FŽP ČZU (2021/současnost)

vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006 - 2012 (Mgr.)
 • Fakulta umění Rijksuniversiteit Groningen, 2011
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012 - 2013 (PhDr.)
 • Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2014 - 2019 (Ph.D.)

působení

 • technická příprava a projektová dokumentace (PSJ Jihlava, BB Centrum, budova Gamma)
 • výkonná produkce a dramaturgie festivalu Den architektury (spolek Kruh, od 2013)
 • zakladatel a kurátor Galerie Nativ (od 2013)

závěrečné práce

 • Expresionismus v české a nizozemské architektuře. Praha, 2010.
 • De architectonische discussie van avant-garde tijdens het Interbellum in Praag. Groningen, 2011.
 • Vývoj české a nizozemské architektury v první polovině 20. století a jejich kontakty. Praha, 2012.
 • Vztahy československé a nizozemské architektonické avantgardy v první polovině 20. století a role Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM) na tyto vztahy. Praha, 2012.
 • Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr. Praha, 2019

výzkum

 • Architektura mezi uživatelem a tvůrcem (SGS12/201/OHK1/3T/15 hlavní řešitelka Eva Bortelová)
 • IP - Platforma promezioborovou spolupráci
 • IP - Poválečná architektura - databáze a informační portál (hlavní řešitel doc. Vorlík)
 • DOCOMOMO Virtual Exhibition - Czech modern architecture
 • Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu (SGS15/220/OHK1/3T/15 / hlavní řešitel Miroslav Pavel)

výběr z publikační činnost

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.