Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

odborný asistent; vztahy s veřejností ústavu Teorie a dějin architektury; kurátor ústavní Galerie na ochozu

externí a přednášková činnost

 • Dějiny architektury a urbanismu 20. století na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK (2014/2015)
 • Česká architektura 20. století. pro univerzitu třetího věku FA ČVUT (2014/2015)
 • Kontexty architektury 20. a 21.století pro univerzitu třetího věku FA ČVUT (2015/2016)
 • Dějiny umění a architektury na Katedře plánování krajiny a sídel FŽP ČZU (2021/současnost)

vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006 - 2012 (Mgr.)
 • Fakulta umění Rijksuniversiteit Groningen, 2011
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012 - 2013 (PhDr.)
 • Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2014 - 2019 (Ph.D.)

působení

 • technická příprava a projektová dokumentace (PSJ Jihlava, BB Centrum, budova Gamma)
 • výkonná produkce a dramaturgie festivalu Den architektury (spolek Kruh, 2013 až 2022)
 • zakladatel a kurátor Galerie Nativ (2013 až 2018)
 • odborný garant festivalu Den architektury (spolek Kruh, 2023)

závěrečné práce

 • Expresionismus v české a nizozemské architektuře. Praha, 2010.
 • De architectonische discussie van avant-garde tijdens het Interbellum in Praag. Groningen, 2011.
 • Vývoj české a nizozemské architektury v první polovině 20. století a jejich kontakty. Praha, 2012.
 • Vztahy československé a nizozemské architektonické avantgardy v první polovině 20. století a role Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM) na tyto vztahy. Praha, 2012.
 • Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr. Praha, 2019

výzkum

 • Architektura mezi uživatelem a tvůrcem (SGS12/201/OHK1/3T/15 hlavní řešitelka Eva Bortelová)
 • IP - Platforma promezioborovou spolupráci
 • IP - Poválečná architektura - databáze a informační portál (hlavní řešitel doc. Vorlík)
 • DOCOMOMO Virtual Exhibition - Czech modern architecture
 • Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu (SGS15/220/OHK1/3T/15 / hlavní řešitel Miroslav Pavel)
 • IP - Architektura jako text (možnosti sémiotické analýzy jako účinného nástroje při čtení architektury v rámci symbolické antropologie)

výběr z publikační činnost

 • Miroslav Pavel. Myšlenkové proudy v belgické a nizozemské architektuře. in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2011

 • Miroslav Pavel. Bypass po frísku in.:Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2013, s. 46 -47

 • Miroslav Pavel. Tři muzea a jedno náměstí in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2013, s. 36 -39

 • Miroslav Pavel. Naděje a zklamání: řešení bytové otázky v Nizozemsku mezi dvěma stoletími. in.: Architektura: produkce a recepce, ČVUT, Praha 2014

 • Miroslav Pavel. Volgt het Oosten het Westen of andersom? in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2014, s. 57 -59

 • Miroslav Pavel, Matuš Dulla (ed.), Architektura mezi uživatelem a tvůrcem: Architecture between the User and the Creator, FA ČVUT, 2014
  + Kochovo sanatorium - (ne)využitá šance, s. 98 - 113

 • Miroslav Pavel (ed.), Proměny hodnoty architektonického díla v čase: Variability in the Value of Architectural Work During the Time, FA ČVUT, 2015
  + Strahovský stadion bojuje s časem, s. 32 - 44

 • Petr Vorlík, Miroslav Pavel (ed.); Rozšířený stavebně-historický průzkum Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd, Praha: České radiokomunikace, 2016.

 • Mirosla Pavel. Neznámý architekt významných staveb: Jindrich Merganc v souboji s vodou in.: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2016, 2016(6), ISSN 1213-3116, s 66-73.

 • Miroslav Pavel. Kate Otten: architektka propujující světy. in.: Ne-Be, Vereniging voor Nederlandse en Vlaamse cultuur, Praha 2017, s. 40 -43

 • Miroslav Pavel. Jedno umění, prosím. Lavička Ferdinanda Vaňka v Dejvicích. in.: ERA21, Brno 2018, č. 3

 • Miroslav Pavel. Roztříštěná mozaika dnešních Sudet. in.: ERA21, Brno 2019, č. 4

 • Petr Vorlík, Miroslav Pavel (ed.); Stavebně-historický průzkum Nové scény a restaurační budovy Národního divadla, Praha, 2020. 

 • Miroslav Pavel (ed.); Inventarizace prvků Společenského domu Neratovice (zkrácený stavebně-historický průzkum), Praha, 2021. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.