Předmět Ekologie se zabývá problematikou ekologie v souvislosti s vystavěným prostředím a průmyslovým designem. Vykládány jsou základní pojmy týkající se ekologie obecně, dále je věnována pozornost jak stavebním komponentům, tak i většímu měřítku – malému souboru, krajině a mobilitě. Skladba přednášek postupuje od obecných principů ke konkrétním řešením. Pozornost je věnována i recyklaci materiálů a implikaci ekologie pro Design a Krajinářskou architekturu. Základní principy jsou ilustrovány na aktuálních příkladech současné architektury a designu v různých přírodních i společenských podmínkách.

Navazující látka je probírána v DA / NS / PS, v nichž je pak rozvedena do specifické podoby. Ekologie je tedy chápána jako úvodní předmět do současné problematiky udržitelného rozvoje ve vztahu k architektuře, krajině a průmyslovému designu.

Související předměty

521EKL1, 521EKL1D, 521EKL1K Ekologie I
521EKL2, 521EKL2D, 521EKL2K Ekologie II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.