Lidé

Ing. arch. Jiří Vele

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
3D tisk z betonu by měl zohledňovat teplotu a vlhkost prostředí. Rád bych získal zařízení k zaznamenávání těchto údajů v průběhu tisku. Následně bych je zpracoval do dokumentu, který by stanovil ideální nastavení pro přimíchávání vody za různých vnějších podmínek. Dopad proměnlivého prostředí lze totiž kompenzovat teplotou a množstvím vody přimíchané do směsi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.