Lidé

Ing. arch. Jiří Vele

Autoři
Nováková, K. - Vele, J.
Publikováno v
Czech Republic. Industrial Design CZ Pvz 2020-41648. 2020-03-10.
Rok
2020
Podkategorie
Průmyslový vzor
Anotace
Mechanická ruka pro upevnění chytrého reproduktoru Amazon Echo Dot ke zdravot- nímu lůžku byla vyvinuta pro pilotní projekt “Využití hlasového asistenta pro pacienty s poraněním míchy” Spinální jednotky FN Motol. Je vytisknuta z recyklovaného filamentu R-PET.
Autoři
Nováková, K. - Prokop, Š. - Vele, J., - Achten, H.
Publikováno v
In: Computing for a Better Tomorrow: Proceedings of the36th International Conference on Education and Research in CAAD in Europe. Brusel: European Association for education and Research in CAAD in Europe, 2018. p. 53-58. vol. 2. ISBN 978-94-91207-16-7.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
One of the attitudes to recycling plastic in architectural design is it re-printing. 3D Printing of recycled polyethylene tereftalate is in its birth-days. Recycled filament can be bought in Argentina or Netherlands but lack of experience with this reborn material blocks its use in the Czech Republic. Firstly we made a study of settings of the home-3D-printers for this material. Secondly we came with a crowd printing project, which tested the possibility to print structural pieces by on various low-cost printers.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.