15128

Ústav navrhování II

1:1 lab

Pod hlavičkou platformy 1:1 lab prezentujeme design-build projekty, které vznikly za posledních 12 let na našem ústavu.

Mezi návrhy, které nezůstaly jen „na papíře“, ale studenti je dopracovali až k realizaci, jsou stavby různého měřítka: dočasné instalace, které vznikly během letních workshopů, projekty lávek a útulen do Krkonoš, do kterých se zapojily všechny naše ateliéry a slouží každodenně veřejnosti, i prototyp energeticky soběstačného domu AIR House, se kterým jsme s celouniverzitním týmem úspěšně soutěžili v soutěži Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.

Webové stránky 1:1 lab

Škola architektury

Od roku 2017 pravidelně pořádáme konference s tematikou vzdělávání na školách architektury. 

Konference Škola architektury slouží jako platforma pro diskuzi o nových metodách výuky, trendy v architektonickém vzdělávání a výměnu nápadů mezi profesionály a studenty architektury. Na konferenci pravidelně přijíždějí hosté ze zahraničí, kteří přinášejí mezinárodní perspektivu a obohacují diskuse o různorodé přístupy k architektonickému vzdělávání. 

Webové stránky konference

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.