V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15128

Ústav navrhování II

Všechny publikace

210 výsledků

Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 18. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 138-144. ISBN 978-80-01-06648-5.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics (BIPV) represent an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be s part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture. The aim of this paper is to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design, concentrating primarily on their implementation in urban context including historical city centres.
Autoři
Seho, H.
Publikováno v
In: Útulny 1:1. Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06709-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Druhá kniha z řady 1:1 dokumentuje výsledky práce studentů Ústavu navrhování Fakulty architektury ČVUT v ojedinělém design-build projektu vedeném Hanou Seho. V dlouhodobé spolupráci se Správou Krkonošského národního parku navázali budoucí architekti na předchozí úspěšnou realizaci lávek v této přírodní rezervaci a během zimního semestru 2018/19 devětadvacet studentů pod vedením osmi pedagogů navrhlo a vlastními silami postavilo šest turistických útulen nabízejících návštěvníkům parku prostor k odpočinku i útočiště v nepříznivém počasí. Aplikace výukové metody design-build je nejen v českém prostředí stále ještě unikátní. Zatímco cílem předchozí publikace Lávky 1:1 bylo poskytnout zájemcům o tuto metodu výuky architektury hlubší vhled do problematiky s ní spojené, kniha Útulny se obrací k širšímu kontextu a interdisciplinaritě tohoto architektonického počinu skrze příspěvky čtyř odborných textů, jejichž autoři nazírají témata kulturních obrazů přirozeného a uměle vytvořeného prostředí, fenoménu cesty, příbytku a krajiny z úhlu historie, estetiky, ekologie, psychologie a teorie architektury.
Autoři
Hradecká, I. ed. - Seho, H. ed.
Publikováno v
Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06709-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Druhá kniha z řady 1:1 dokumentuje výsledky práce studentů Ústavu navrhování Fakulty architektury ČVUT v ojedinělém design-build projektu vedeném Hanou Seho. V dlouhodobé spolupráci se Správou Krkonošského národního parku navázali budoucí architekti na předchozí úspěšnou realizaci lávek v této přírodní rezervaci a během zimního semestru 2018/19 devětadvacet studentů pod vedením osmi pedagogů navrhlo a vlastními silami postavilo šest turistických útulen nabízejících návštěvníkům parku prostor k odpočinku i útočiště v nepříznivém počasí. Aplikace výukové metody design-build je nejen v českém prostředí stále ještě unikátní. Zatímco cílem předchozí publikace Lávky 1:1 bylo poskytnout zájemcům o tuto metodu výuky architektury hlubší vhled do problematiky s ní spojené, kniha Útulny se obrací k širšímu kontextu a interdisciplinaritě tohoto architektonického počinu skrze příspěvky čtyř odborných textů, jejichž autoři nazírají témata kulturních obrazů přirozeného a uměle vytvořeného prostředí, fenoménu cesty, příbytku a krajiny z úhlu historie, estetiky, ekologie, psychologie a teorie architektury.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
Beton - historie, současnost, budoucnost. 2019, 19(7/2019), 48-53. ISSN 1213-3116.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Beton podporuje kreativitu. Jeho barva, struktura, stopy po bednění a hutnění, úprava povrchu nebo tvar konstrukce se stávají tvůrčím nástrojem architekta a přinášejí do staveb dekorativní prvek – ornament – ať už doslovný, nebo více či méně skrytý. Beton je v současné architektuře materiálem, který pomáhá do budov vtělit poctivost, hmatovost a hravost.
Autoři
Kripnerová, K. - Sigmund, V. - Vašát, P. - Bírová, B., - Strnad, A.
Publikováno v
Architekti bez hranic, 2019. ISBN 978-80-907623-0-5.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Bezdomovectví a veřejný prostor představují dvě svébytná pole, ať již ve smyslu tématu k výzkumu, psaní či politickému řešení, nebo ve vztahu ke každodennímu životu a zkušenosti. Jak a kde se tato dvě pole protínají, ukazují čtyři kapitoly, z nichž tato kniha sestává. Čtvero autorských hlasů, čtvero pohledů a tematických zaměření, které nastiňují povahu vztahu mezi bezdomovectvím a veřejným prostorem. V čem si jsou hlasy a pohledy sociálního pracovníka, antropologů a architektů blízké a v čem se liší? Existují nějaké styčné body při takto odlišně ukotvených přístupech k otázce protnutí bezdomovectví a veřejného prostoru? A v čem nám tyto styčné body (i rozdíly) mohou pomoci, co odkrývají a jak jich využít? Abychom zjistili, jaké odpovědi přináší tato kniha, nejprve si shrňme jednotlivé kapitoly. Pak se podívejme na styčné body a následně i na rozdíly mezi nimi, a tímto způsobem si odhalme i celek, který skrze paralely i odlišnosti kapitoly vykreslují. (Petr Gibas)
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1315.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Built environment is one of the major causes of the negative impact that human activity has on the environment. Building design should adopt such strategies that would help relieve this situation. Architects should therefore be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies, in a holistic and integral fashion. Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) represents an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential within the context of architectural and urban design. Their implementation though has to be part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture. Since the world urban population is constantly growing, sustainable approaches to architectural design need to be adopted with urgency in urban environment. Existing urban environment however presents great challenges to the implementation of any new technology. In an urban context we need not only design new buildings, but since the urban tissue is already in place, care must be taken not to damage the historical and architectural values. Furthermore, urban environment has many variations and offers a broad scope of possibilities for various approaches to BIPV. The aim of this paper is to demonstrate the possibilities of BIPV in relationship to sustainable architecture and urban environment, focusing on explaining the necessity to provide architects with a methodology of working with advanced photovoltaic systems in architectural design, introducing the departure points for this intention, and demonstrating how such a methodology – a Design Manual – will be created.
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1315.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the natural environment. Building industry is one of the major causes of the situation. It is therefore essential to change the approach to building design in order to lessen the impact of human activity on the environment. Architects are still not properly prepared for this change. This is caused by the education they receive in the traditional studio-based teaching process. In contrast to engineering disciplines, the student of architecture is able to look at the issue of designing in a holistic way. However, he is overwhelmed by a large number of topics and subjects that must be addressed. The issue of "sustainability" thus often gets on the edge of his interest. As part of the studio teaching at the Faculty of Architecture of CTU, we are looking for methods to naturally integrate sustainable thinking into the architectural concept already in the early stages of the design. The paper focuses on the so-called design-build projects, as one of the paths that lead to an integral design and an effective way of implementing sustainable design into the architectural concept.
Autoři
Kripnerová, K.
Publikováno v
INTRO. 2019, 2019(9), 6-15. ISSN 2570-7744.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Třípodlažní dům Martina Raucha je známou realizací, v níž autor důsledně pracoval s přírodními materiály od začátku do konce. Proto je inspirativní znovu si připomenout vlastní autorovu zprávu a přečíst si, jak popisuje některé technické postupy a parametry.
Autoři
Rottová, K.
Publikováno v
In: November Talks 2018: Visions. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. p. 12-16. ISBN 978-80-01-06586-0.
Rok
2019
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Recenze přednášky francouzského architekta Marca Baraniho, který vystoupil v rámci přednáškového cyklu November Talks 2018: Visions na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
Autoři
Kripnerová, K.
Publikováno v
INTRO. 2019, 2019(9), 16-20. ISSN 2570-7744.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Martin Rauch je rakouský architekt, absolvent Univerzity užitého umění ve Vídni. Mimo jiné se věnuje stavění z hlíny a hliněné architektuře, a to nejen jako autor (především v Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Německu), ale s tématem pracuje též jako pedagog. Působil na univerzitách v Linci, Innsbrucku i Curychu, spolupracuje s UNESCO.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.