Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

15128

Ústav navrhování II

Všechny publikace

200 výsledků

Autoři
Kripnerová, K. - Sigmund, V. - Vašát, P. - Bírová, B., - Strnad, A.
Publikováno v
Architekti bez hranic, 2019. ISBN 978-80-907623-0-5.
Rok
2019
Podkategorie
Anotace
Bezdomovectví a veřejný prostor představují dvě svébytná pole, ať již ve smyslu tématu k výzkumu, psaní či politickému řešení, nebo ve vztahu ke každodennímu životu a zkušenosti. Jak a kde se tato dvě pole protínají, ukazují čtyři kapitoly, z nichž tato kniha sestává. Čtvero autorských hlasů, čtvero pohledů a tematických zaměření, které nastiňují povahu vztahu mezi bezdomovectvím a veřejným prostorem. V čem si jsou hlasy a pohledy sociálního pracovníka, antropologů a architektů blízké a v čem se liší? Existují nějaké styčné body při takto odlišně ukotvených přístupech k otázce protnutí bezdomovectví a veřejného prostoru? A v čem nám tyto styčné body (i rozdíly) mohou pomoci, co odkrývají a jak jich využít? Abychom zjistili, jaké odpovědi přináší tato kniha, nejprve si shrňme jednotlivé kapitoly. Pak se podívejme na styčné body a následně i na rozdíly mezi nimi, a tímto způsobem si odhalme i celek, který skrze paralely i odlišnosti kapitoly vykreslují. (Petr Gibas)
Autoři
Kripnerová, K.
Publikováno v
INTRO. 2019, 2019(9), 6-15. ISSN 2570-7744.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Třípodlažní dům Martina Raucha je známou realizací, v níž autor důsledně pracoval s přírodními materiály od začátku do konce. Proto je inspirativní znovu si připomenout vlastní autorovu zprávu a přečíst si, jak popisuje některé technické postupy a parametry.
Autoři
Kripnerová, K.
Publikováno v
INTRO. 2019, 2019(9), 16-20. ISSN 2570-7744.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Martin Rauch je rakouský architekt, absolvent Univerzity užitého umění ve Vídni. Mimo jiné se věnuje stavění z hlíny a hliněné architektuře, a to nejen jako autor (především v Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Německu), ale s tématem pracuje též jako pedagog. Působil na univerzitách v Linci, Innsbrucku i Curychu, spolupracuje s UNESCO.
Autoři
Kripnerová, K. - Šmídek, P.
Publikováno v
Archiweb. 2019, ISSN 1801-3902.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
U příležitosti zahájení výstavy Konstelace - Korelace v českobudějovickém Domě umění jsme dostali 14. února 2019 příležitost položit několik otázek hlavním představitelům švýcarského ateliéru Buchner Bründler. Rozhovor s Andreasem Bründlerem a Danielem Buchnerem pro archiweb.cz vedla Karolína Kripnerová. Během půlhodinové debaty přišla řeč na postavení architektury ve švýcarské společnosti, jejich vztah k předchozím mistrům a stavebních příležitostech ve městě utvářeném H&deM.
Autoři
Malošíková, Š.
Publikováno v
In: Lávky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. p. 11-25. ISBN 978-80-01-06486-3.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Text popisuje výuku design-build projektů u nás i v zahraničí, její přínosy i omezení a roli pedagoga během tohoto učebního procesu.
Autoři
Kripnerová, K.
Publikováno v
In: Co je to udržitelná architektura?. Praha: CTU FA. Department of Design Studios II, 2018. p. 70-76. ISBN 978-80-01-06534-1.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Udržitelnost a udržitelná architektura je založena na třech pilířích: ekologickém, ekonomickém a sociálním. Třetí je zcela zásadní: Pokud v projektu nefunguje sociální pilíř, je jen obtížné tento deficit dorovnat. Pro svou neměřitelnost a těžkou uchopitelnost je však často opomíjen. Co to tedy sociální pilíř je? Některých skutečností si všímáme, až když je ztrácíme: Podívejme se podobnou optikou i na sociální pilíř a hledejme případy, kdy nefunguje. Příkladem je sociální vyloučení neboli stav, kdy někteří členové společnosti jsou z ní vyřazováni, a extrémem je bezdomovectví. Může architekt přispět k prevenci bezdomovectví nebo k jeho řešení? A jakým způsobem? Článek hledá na tuto obtížnou otázku odpovědi.
Autoři
Kripnerová, K.
Publikováno v
Alfa. 2018, 2018(2), 10.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Proceedings of 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 76-78. ISBN 978-80-01-06402-3.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The aim of this paper was to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics (BIPV) that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design. The paper hence served as an introduction to the activities undertaken in the field of architectural design with relation to photovoltaics at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague within Workpackage 5 of the Centre for Advanced Photovoltaics. Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics represents an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture.
Autoři
Seho, H.
Publikováno v
Pražská technika. 2018, 2018(1/2018), 6-7. ISSN 1213-5348.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Studentský semestrální projekt a stavba lávek přes krkonošské potoky. Fakulta architektury a jejích pět ateliérů v rámci projektu Learning by doing realizovala pět lávek, které jsou vystaveny před budovou školy a budou v létě instalovány v pěti lokalitách v Krkonoších.
Autoři
Seho, H.
Publikováno v
In: Lávky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-01-06486-3.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Text dokumentuje design-build projekt pěti lávek, které byly vytvořeny studenty pěti ateliérů FA ČVUT pro Krkonošský národní park a poskytuje širší reflexi tohoto typu výuky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.