15128

Ústav navrhování II

Všechny publikace

223 výsledků

Autoři
Novák, M. - Hansl, V. - Platil, J., - Hlaváček, D.
Publikováno v
Tunel. 2023, 32(2), 28-37. ISSN 1211-0728.
Rok
2023
Podkategorie
Článek
Anotace
Rychlodráha Praha – Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla výrazně zkvalitní dopravu mezi oběma městy a současně umožní rychlou a pohodlnou dopravu cestujících na pražské letiště. Podzemní stanice rychlodráhy Letiště Václava Havla je navržena jako hloubená a navazuje na terminály letiště. Projekt stanice Letiště Václava Havla je řešen podle zadání investora „Správa železnic (SŽ)“ metodou Building Information Modelling (BIM). Projekt zpracovaný metodou BIM umožňuje mimo jiné koordinaci vlastní stanice a širších vztahů navazujících staveb rychlodráhy na letišti.
Autoři
Pracucci, A. - Dugué, A. - Richet, N., - Rama, B.
Publikováno v
[Research Report] Lyngby: Technical University of Denmark, BYG.DTU, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Pracucci, A., Dugué, A., Richet, N., Abdullah, T., Başer, E., Caneva, S., Deneyer, A., Dias, P., Diygu, C., Fakhari, M., Földváry-Bándy, E., Founti, M., Grynning, S., Madsen, H., Marambio, C., Posset, U., Rama, B., & Salvalai, G. (2023). Integration of prefabricated active modules and “skins” on buildings. White paper. The Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) Implementation Working Group on Energy Efficiency in Buildings (IWG5) Task Force on Active Modules.
Autoři
Seho, H. ed. - Suchá, V. ed.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Architectural Design II, 2022.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Rýzner, L. - Váňová, M.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2022, XXV(1), 73-78. ISSN 1212-0855.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Anotace
Ke vzniku humpoleckého manuálu vedla poměrně dlouhá cesta, ve které i nadále pokračujeme jednáními s vedením města. Manuál samotný jsme koncipovali jako dokument zcela zaměřený na město Humpolec a jeho jedinečný veřejný prostor. Věnujeme se v něm jak základním otázkám kvality veřejného prostoru, tak i komplexnějšímu uchopení jeho vytváření, vzájemným souvislostem všech prvků a atributů, které jej utváří, a koncepci jeho rozvoje a směřování. Dokument je rozčleněn na čtyři samostatné publikace podle objemu a charakteru informací.
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 18. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 138-144. ISBN 978-80-01-06648-5.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics (BIPV) represent an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be s part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture. The aim of this paper is to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design, concentrating primarily on their implementation in urban context including historical city centres.
Autoři
Goláň, K.
Publikováno v
Odpadové fórum. 2020, 21(3), ISSN 1212-7779.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Kniha Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka Učit [udržitelnou] architekturu | © Jiří Ryszawy
Autoři
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
Publikováno v
Praha: Zlatý řez, 2020. ISBN 978-80-88033-07-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Co je to udržitelná architektura? Existuje vůbec? Je to něco, co lze přesně popsat? Jednoznačně definovat? A je možné se tvorbě udržitelné architektury naučit? Jak? Jak můžeme udržitelnou architekturu vyučovat na školách architektury? Udržitelnou architekturu vnímáme jako pojem, který nemá jedinou definici a který v sobě obsahuje mnoho různých pohledů a přístupů. Architektura je mnohovrstevnatá, komplikovaná a především komplexní disciplína. K tomu, abychom složitost tohoto tématu co nejvíce přiblížili, zkusili jsme nejenom popsat teoretická východiska, literaturu a názory významných architektů dneška i minulosti, sestavit vlastní abecedu (udržitelné) architektury, v níž výběrem hesel více poodhalujeme naše vnímání šířky tohoto tématu, ale také oslovit řadu kolegů architektů, kteří se věnují jak praxi, tak výuce. Jednou z cest k pochopení architektury jako široké disciplíny, jsou podle nás design-build projekty. Tedy projekty, při kterých mají studenti možnost dopracovat své návrhy až k realizaci. U nich totiž udržitelnost – v nejrůznějších svých polohách – přestává být teoretickým pojmem na papíře, ale musí být nedílnou součástí fyzické matérie i celého procesu navrhování. Jak se snažíme ukázat na příkladech několika studentských projektů, u nichž jsme měli možnost být, design-build projekty nejsou samy o sobě cestou k dobré – a udržitelné – architektuře. Jsou ale způsobem, jak se naučit o stavbě přemýšlet v souvislostech, jsou jedinečné v rozvíjení interdisciplinárního přístupu, jsou příležitostí, jak si vyzkoušet integrální přístup k navrhování v praxi. Podstatné je, aby studenti nevnímali navrhování jako tvůrčí akt jednotlivce. Měli by se naučit pracovat a činit rozhodnutí v rámci týmu, komunikovat a spolupracovat mezi sebou navzájem i s ostatními profesemi. A to již od prvních konceptuálních skic. Jedině tak může vzniknout dobrá (udržitelná) architektura.
Autoři
Seho, H.
Publikováno v
In: Útulny 1:1. Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06709-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Druhá kniha z řady 1:1 dokumentuje výsledky práce studentů Ústavu navrhování Fakulty architektury ČVUT v ojedinělém design-build projektu vedeném Hanou Seho. V dlouhodobé spolupráci se Správou Krkonošského národního parku navázali budoucí architekti na předchozí úspěšnou realizaci lávek v této přírodní rezervaci a během zimního semestru 2018/19 devětadvacet studentů pod vedením osmi pedagogů navrhlo a vlastními silami postavilo šest turistických útulen nabízejících návštěvníkům parku prostor k odpočinku i útočiště v nepříznivém počasí. Aplikace výukové metody design-build je nejen v českém prostředí stále ještě unikátní. Zatímco cílem předchozí publikace Lávky 1:1 bylo poskytnout zájemcům o tuto metodu výuky architektury hlubší vhled do problematiky s ní spojené, kniha Útulny se obrací k širšímu kontextu a interdisciplinaritě tohoto architektonického počinu skrze příspěvky čtyř odborných textů, jejichž autoři nazírají témata kulturních obrazů přirozeného a uměle vytvořeného prostředí, fenoménu cesty, příbytku a krajiny z úhlu historie, estetiky, ekologie, psychologie a teorie architektury.
Autoři
Hradecká, I. ed. - Seho, H. ed.
Publikováno v
Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06709-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Související lidé
Anotace
Druhá kniha z řady 1:1 dokumentuje výsledky práce studentů Ústavu navrhování Fakulty architektury ČVUT v ojedinělém design-build projektu vedeném Hanou Seho. V dlouhodobé spolupráci se Správou Krkonošského národního parku navázali budoucí architekti na předchozí úspěšnou realizaci lávek v této přírodní rezervaci a během zimního semestru 2018/19 devětadvacet studentů pod vedením osmi pedagogů navrhlo a vlastními silami postavilo šest turistických útulen nabízejících návštěvníkům parku prostor k odpočinku i útočiště v nepříznivém počasí. Aplikace výukové metody design-build je nejen v českém prostředí stále ještě unikátní. Zatímco cílem předchozí publikace Lávky 1:1 bylo poskytnout zájemcům o tuto metodu výuky architektury hlubší vhled do problematiky s ní spojené, kniha Útulny se obrací k širšímu kontextu a interdisciplinaritě tohoto architektonického počinu skrze příspěvky čtyř odborných textů, jejichž autoři nazírají témata kulturních obrazů přirozeného a uměle vytvořeného prostředí, fenoménu cesty, příbytku a krajiny z úhlu historie, estetiky, ekologie, psychologie a teorie architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.