15115

Ústav interiéru

Dva základní směry působení, tedy interiér a výstavnictví, vyplývají z názvu ústavu. V oblasti vědy a výzkumu a doktorského studia se ústav zaměřuje na zkoumání nových materiálů a technologií v interiérové tvorbě. V přesahu do scénografie veřejného prostoru se zabýváme vlivem kulturních rituálů a médií na požadavky na současnou architekturu a stavby pro kulturu.

Interiér

Jde především o řemeslný základ výrazových prostředků architektonické profese. Výsledný finiš tvořící užitnou hodnotu díla bezprostředně působící na uživatele kvalitou materiálu a jeho zpracováním, volbou zařizovacích předmětů, barevností, světlem i akustickou pohodou. Teprve na zvládnuté řemeslo je možné stavět další úrovně architektonického myšlení.

Výstavnictví

Disciplína utváření prostoru, kde stavebním programem nejsou jen metry čtvereční a typologický model, ale text scénáře a libreta. Vzniká přesah profese architekta do sféry týmové spolupráce, kde figurují další společenské vědy, jako je dramaturgie a kulturologie. Scénografie divadelní, filmová a televizní dnes svým mediálním rozsahem ovlivňuje estetické vnímání společnosti i formu všech kulturních rituálů. Tato rovina se pak zpětně promítá v nárocích na současnou architekturu.

Zaměření ústavu vychází z měřítka lidské figury a jejího vztahu k prostoru. Jde o pohled, který vychází z užitných kvalit interiéru, a o jeho vliv na exteriér. Základním způsobem pohledu na svět je perspektiva z lidského horizontu, nikoli satelitní nadhled půdorysu.

Ústav je jedním ze spoluzakladatelů mezioborového pracoviště Institut intermédií – společného ateliéru ČVUT a AMU, kde jsou podmínky pro mezifakultní projekty i vznik tvůrčích týmů spojujících techniku a umění. Jedním z výsledků této spolupráce je realizovaný soutěžní projekt Laboratoř ticha na Expo 2015 v Miláně (nyní interaktivní).

Vítězný projekt EXPO Dubaj 2020.
Plakát k přednášce EXPO.
Workshop Gaudeámus
Workshop LEGO
Výstava ZAN v Ústí nad Labem - rekultivace povrchového dolu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka