15111

Ústav výtvarné tvorby

Výtvarné kurzy pro veřejnost

Kurz kreslení je určen dospělým a studentům z řad veřejnosti jako základní přípravný kurz na přijímací zkoušky na FA nebo studentům FA jako opakovací. Kurz je určen dospělým a studentům z řad veřejnosti jako základní přípravný kurz na přijímací zkoušky na FA nebo studentům FA jako opakovací, je zaměřen na perspektivu, proporce a prostor. Je přístupný i jako zájmový kurz pro každého, zejména pro začátečníky.

 

Intenzivní večerní přípravka designu

Kurz je určen především pro uchazeče o studium jako cílená příprava k přijímacím zkouškám oboru Design a je tematicky rozdělen do dvou hlavních okruhů - kresba a modelování.

 

Večerní kurz kreslení figury pro studenty a veřejnost

Kurz je určen pro studenty FA, jiných fakult i zájemce z řad veřejnosti ke studiu kresby lidské figury. Kreslí se podle živého modelu ve formátu 1 : 1. K dispozici je odborná literatura a anatomické modely, součástí kurzu je možnost konzultace domácích prací (anatomické detaily, pohybové skici, autoportrét). Důraz je kladen na anatomii lidského těla, hledání těžiště, stavby, modelování objemů jednotlivých částí světlem a stínem, proporční vztahy a vztah mezi detailem a celkem. Kurz je zaměřen na vyjádření figury v prostorových souvislostech a perspektivní zkratce: kresba linkou i hmotná sochařská kresba, autonomní výraz, exprese.

Výtvarný kurz grafiky pro veřejnost Univerzity třetího věku

10 praktických lekcí grafiky – linorytu. Student se seznámí s pravidly a technologií grafické techniky tisku z výšky-linorytu.

Bude moci zpracovávat grafiky na tiskařském lisu za odborného dohledu výtvarných lektorů.
Kurz je vhodný pro všechny stupně pokročilosti, i pro úplné začátečníky, zadání bude společné, ale může být individuálně upraveno podle zkušeností výtvarníka.

Na tento kurz se přihlašujte pod hlavičkou Univerzity třetího věku.


 

Akvarel a město v perspektivě (kurz pro veřejnost Univerzity třetího věku)

Tématem kurzu jsou akvarel a jeho techniky a zároveň teorie perspektivy zaměřená především na městské prostory. Kurz bude otevřen i pro zahraniční zájemce, tzn. že v případě potřeby bude bilingvní, čeština i angličtina. Kurz navazuje na sérii kurzů U3V, které dlouhodobě probíhají na Fakultě architektury ČVUT. Kurz je otevřen všem zájemcům, není zde požadavek přechozího výtvarného studia. Důležitá je chuť učit se novým věcem. Více informací:

Struktura:

Na první hodině přednáška s promítáním o historii akvarelu. Informace, jaké barvy, jaké pomůcky a jaké štětce se budou v tomto kurzu používat. Průběžně předávání informací o technikách akvarelu: malba mokré do mokrého, malba mokré do suchého. Procvičování odhadu barvy i odhadu množství vody ve štětci. Teorie barev, procvičování míchání barev, využití bělosti podkladu, gradient tmavé ze světlé, gradient mezi dvěma barvami.

Paralaleně předávání informací o perspektivě (se zaměřením na město), převážně perspektiva z běžného horizontu stojícího člověka. Ale i perspektiva nadhledová, průčelná i na dva úběžníky. Procvičování získaných znalostí.

Pokud počasí dovolí, poslední hodiny kurzu budou probíhat venku v plenéru, kde si nově nabyté informace prověříme v praxi.

Na závěr studia bude vydáván doklad (osvědčení o absolvování).

Kontakt:

Sekretářka p. Radka Formánková, místnost 412, tel: +420 224 356 269, mob: +420 731 450 581, e-mail: formarad@fa.cvut.cz

Přihlášení přes ČVUT web.

 

Kurz začíná 3. 3. 2023, v 9.30 v kreslírně 403 ve 4. podlaží FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6. Kurz bude končit 12. 5. 2022.

Počet lekcí kurzu: Bude 10 lekcí, jedna lekce každý týden v pátek, začátek 9.30 hod, konec 12.30. Případná změna bude včas oznámena účastníkům.

Počet účastníků kurzu: maximální počet je 40 (20 pro jednu kreslírnu)

Potřeby a pomůcky: na prvním setkání se všem studentům dostanou informace o

Cena kurzu: 500 Kč. Platí se bankovním převodem. Není možno platit v kanceláři paní sekretářky.

Lektoři kurzu: Ing. arch. BcA. Jiří Kárník (dotazy na mail: jirikarnik@seznam.cz) a MgA. Radek Macke.

Garant kurzu: Ing. arch. akad. mal. Ivan Vosecký, vedoucí Ústavu výtvarné tvorby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký