15111

Ústav výtvarné tvorby

Všechny publikace

10 výsledků

Autoři
Macke, R.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2023. ISBN 978-80-01-07086-4.
Rok
2023
Podkategorie
Vysokoškolská učebnice
Související lidé
Anotace
Publikace má naučit studenty využívat designérské skicování jako efektivní návrhový nástroj pro současnou praxi průmyslového designu. Ve skriptech je vypracována metodologie kreslení - zobrazování elementárních a složených objektů, jejich povrchů, materiálů, perspektivní konvergence, osvětlení, vržených stínů, použití vícepohledových a řezných skic atd. Studenti se v tomto učebním textu seznámí s různými postupy designérského skicování. Osvojí si základy kompozice, stínování a použití barev. Skicování je pro designéra důležitá dovednost, jak klientovi prezentovat své nápady pomocí rychlé, přímé a efektivní vizuální metody. Je to určitá forma komunikace, pomocí které designér spontánně vyjadřuje emocionální a výtvarné pojetí produktu.
Autoři
Stejskalová Skoumalová, L. - Krejčí, Z., - Melenová, T.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07000-0.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Tato publikace shrnuje problematiku figurální kresby ze specifického úhlu pohledu: s přihlédnutím k potřebám vysokoškolských studentů oboru Design. Jejím cílem je povzbudit je k chuti do kresby, odvaze do ní proniknout a nové poznatky uplatnit v tvorbě designu v nejširším slova smyslu. Text vychází z reálné zkušenosti a má sloužit i jako přehledná skripta. Srozumitelně vysvětluje metody práce s proporcemi, hmotami a objemy, zobrazování tvarů v perspektivě i význam kompozice. Na příkladu figury definuje vztahy v prostoru jako univerzální principy vizuální tvorby. Součástí každé kapitoly jsou konkrétní rady a upozornění na nejčastější chyby a omyly, jichž se začínající kreslíři často dopouštějí, obvyklá úskalí, na která při svém hledání narazí. Knížka konfrontuje studenty s figurou jako zdrojem inspirace ve výtvarném uvažování obecně. Primárně je určena pro výuku povinných předmětů oboru Design na Fakultě architektury ČVUT, stejně dobře ji však lze využít v širším kontextu vzdělávání i pro potřeby dalších zájemců o kresbu figury. Tento dokument nabízí informačně bohatý původní materiál o kresbě lidského těla v kontextu s tvorbou designu. Doplňuje ho i úvodní teoretická část, a to jak z pohledu pedagoga a aktivního výtvarníka, tak nezávislého historika umění. Výjimečná je obrazová příloha, kterou z největší části tvoří kresby studentů naší fakulty. Vznikly na její půdě za posledních sedm let a dosud nikdy nebyly publikovány.
Autoři
Stejskalová Skoumalová, L. ed. - Hulmáková, K. ed. - Krajíček, M. ed. - PhDr Jaroslav Polanecký PhD, J. ed., - BcA Tereza Stachová, T. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06676-8.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kloda, M. - Červinková, E.
Publikováno v
ERA 21. 2018, 18(2), 44-45. ISSN 1801-089X.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Úspěšná města dnes vytvářejí pomyslnou síť stability a kontinuity na kontinentu. Jsou přirozenými centry takzvaných funkčních metropolitních regionů. V současných podmínkách „tekuté modernity“ jejich vliv a význam dokonce překračují administrativní hranice regionů nebo zemí. Jedním z takových měst je i Praha. Ta se v českém direktivně nastaveném systému správy neobejde bez spolupráce a vstřícnosti ze strany vlády. Bez systematického propojováníní přímých a nepřímých plánovacích nástrojů a celkové úpravy stavební legislativy. To všechno jsou složité a dlouhodobé cíle. Češi nejsou zvyklí příliš demonstrovat, takže stanové protesty za dostupné bydlení jako v Izraeli nás nejspíš nečekají. Spíš to vypadá na dlouhodobé stagnování nebo pozvolný úpadek naší jediné metropole, ze kterého by mohly profitovat menší města v regionu. Pokud jsou na to připravena.
Autoři
Stejskalová Skoumalová, L. ed.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06529-7.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Stempel, J. - Brachtl, D. - Tesař, J., - Dolejšová, K.
Publikováno v
Praha: KANT, 2015. ISBN 978-80-7437-179-0.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
In Skici – Sketches, fifty Czech architects reveal the most personal aspects of their work – their first ideas in the form of sketches, reproduced with references to the buildings for which they were made. In addition, all the contributing architects have written short texts explaining what the act of sketching means to them. The diversity of the drawings and the book’s professional graphic design offer a unique documentary witness to the state of Czech architecture while also revealing the human side of the architectural profession. The book is intended not just for architects, but for all “cultured” people. Inside, you will find the names of not only famous Czech architects such as Mirko Baum, Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková, David Vávra and Zdeněk Zavřel, but also many others. V knize Skici – Sketches odhaluje padesát českých architektů to nejosobnější ze své tvorby – první ideje ve formě skic. Všechny osobnosti navíc i v krátkých textech vysvětlují, co pro ně skicování znamená. Rozmanitost kreseb v profesionálním grafickém zpracování s odkazem na stavby, které z nich vzešly, přináší jedinečný dokument nejen o stavu české architektury, ale odhaluje lidskou stránku profese vůbec. Kniha je určená nejen odborné veřejnosti, ale všem „kulturním“ lidem v Čechách a díky dvojjazyčnému provedení i v zahraničí. Kniha vychází v edici ARCHITEKTURA garantů Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze. V edici doposud vyšly např. bestseller 99 DOMŮ nebo anglická publikace CZECH HOUSES, kterou v současné době doprovází výstava po světových centrech jakými je třeba Londýn Budapešť, nebo Moskva. V knize naleznete nejen ta zvučná jména českých architektů, jako jsou Mirko Baum , Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková,
Autoři
Brožová, M. - Pokorný, K., - Hanel, IH
Publikováno v
In: Sborník přednášek Baumit Akademie. Brandýs nad Labem: Baumit Akademie, 2012. p. 1-130.
Rok
2012
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Související lidé
Anotace
Příspěvek se zabývá komplexním rozborem problematiky barev. První - obecná část zkoumá barvy ve dvou rovinách: a/ abstraktní - barvy jako nositelé symbolu a barevný archetyp, b/ exaktní - fyzikální podtsata barev a jejich měřitelné vlastnosti. Druhá část je zaměřena na fyziologické a psychologické souvislosti, týkající se především vnímání a působení barev. Třetí část je věnována barvě jako výtvarnému prostředku a jeho použití v architektuře. Tato část byla v rámci přednášky dokumentována příklady našich a světových realizací a jejich rozborem. Ve sborníku jsou z důvodu autorských práv k fotografiím uvedeny pouze jejich názvy, včechny vybrané stavby jsou dostupné na internetu.
Autoři
Fabián, J.
Publikováno v
Blok 15. 2006, 1(15), 34-38.
Rok
2006
Podkategorie
Článek
Autoři
Nováková, G.
Publikováno v
Ateliér. 2005, 18(20), 5. ISSN 1210-5236.
Rok
2005
Podkategorie
Článek
Autoři
Urlich, P. - Ebel, M. - Fanta, B. - Fantová, E. - Filsaková, B. - Florián, M. - Hauserová, M. - Kalina, P. - Kibic, K. - Rykl, M. - Ševčík, O. - Škabrada, J. - Škranc, P. - Vlček, P., - Vorlík, P.
Publikováno v
In: Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 23-28.
Rok
2003
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The comprehensive subject of the research project comprises 9 parts focusing on either historiography or the study of historical, functional, spatial and building structure of buildings. Twelve staff members of the Institute of the History of Architecture participate in its solution. The topics chosen are in harmony with the specializations of individual research workers and aim at important research trends in the history of architecture and the possibilities of the applications of the results in undergraduate and postgraduate studies.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký