Výstava ateliérových prací

Bytový dům na Rohanském ostrově

Zuzana Nucová

Anotace

Projekt je návrhem bytového domu zasazeného do regulačního plánu pro výstavbu na Rohanském ostrově. Regulace navrhuje rozdělení do několika bloků bytových a administrativních budov, mezi nimiž se bude udržovat klidnější život v podobě parků. Pozemek vybraný pro tento projekt je situován severovýchodně od budoucího náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.