Výstava ateliérových prací

Dělostřelecká kasárna Okružní

Šárka Pražáková

Ocenění

Anotace

Budovy v Josefově jakožto stavby z konce 18. století již v dnešní době nemohou sloužit svému původnímu účelu a je tedy potřeba jejich adaptace a renovace pro potřeby moderní společnosti. Jednoduché kasárna v Okružní ulici, táhnoucí se kolem celého města, byli postaveny podle standardů bydlení doby již dávno minulé. V projektu je zpracována možnost renovace objektů v JV části, která lze použít po obvodu celého města. Cílem projektu je vytvořit moderní možnost bydlení pro rozmanité skupiny obyvatel, dále zachovat historický památkový ráz města a přivést světlo do objektu skrz obrannou zeď opevnění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr