Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Smíchovská náplavka

Bc. Michaela Petrová

Anotace

Území projektu Smíchovka se nachází na Praze 5 Smíchov, na jižní části u povodí Vltavy. Návrhuji území zatraktivnit, jak pro místní obyvatele, tak pro turisty. Hlavní dominantou se stává galerie umění umístěna na průsečíků os ulice Stakonická a Moulíkova, která vede od tramvajové a vlakové zastávky Smíchovské nádraží. Hlavní vchod galerie je přístupný z horní úrovně. Dále je zde umístena rampa a schodiště vedoucí na spodní úroveň náplavky, kde jsou vsazeny do terénu kavárny, restaurace a workshopy, před nimiž je rosáhlý veřejný prostor se stromořadím a výhledem na protější břeh, na Vyšehrad a ostrov Císařská louka. Propojením veřejného a poloveřejného prostransví náplavky je dětské hřiště, na které navazuje komplex sedmnácti bytovách domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký