Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM U ĎOLÍČKU

Ondřej Večeřa

Ocenění

Anotace

Bytový dům U Ďolíčku je rohovým domem nové bytové zástavby vznikající na nevyužité ploše. Blok bytových domů vytváří architektonickou bariéru mezi rušnou ulicí a klidným vnitroblokem, který tak vytváří nové příležitosti pro různé aktivity. Hlavní hmota domu je betonová s esteticky a akusticky upravenými betonovými oblklady. Aby celý dům působil lehčím dojmem, je přízemí obložené dřevem a dopněné o skleněné výkladce. Díky této materiálové změně v přízemí je hlavní hmota odlehčena a nepůsobí těžkým hmotným dojmem, který by přímo dopadal na ulici.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský