Závěrečné práce

Hotel, Strakonice

Harlenderová Eva

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt zpracovává objekt hotelu, který je situován v centru města Strakonice v proluce mezi dvěma ulicemi. Hlavním konceptem hotelu je vizuální spojení dvou menších objektů, které přispívají k rozložení velké hmoty navrhovaného hotelu. Uvnitř objektu se nachází atrium, které tyto dva celky propojuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.