Diplomové práce

BEČOV

Kolenová Lucie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Renovace vybrané části panelového sídliště v severočeské obci Bečov, adaptace na současné požadavky a návaznost na okolí. Práce je zpracována ve čtyřech různých měřítkách - od měřítka celku, přes samostatný dům, jednotlivé byty až k bytovému jádru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.