Diplomové práce

NOVÁ BUDOVA MUZEA MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ

Ondřej Šimša

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh nové budovy Muzea hlavního města Prahy, umístěná na volných pozemcích kolem severojižní magistrály v blízkosti stávající budovy MMP v Praze na Těšnově. Cílem je nalézt umístění, velikost a výraz nového objektu tak, aby vhodně doplnil zbytkové území po průřezu SJM městem a byl logickým partnerem stávajícímu organismu muzea.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.