Diplomové práce

KONVERZE CHMELAŘSKÉHO SKLADU V ŽATCI

Eva Pettrichová

Architektura a urbanismus

Anotace

Městská památková rezervace a zóna v Žatci usilují o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Na území o rozloze 38 ha se nachází několik desítek objektů, sloužících ke zpracování chmele. Komplex chmelařských budov na Pražském předměstí nemá ve světě obdoby. Tyto objekty dnes neplní svou původní funkci a chátrají. Moje práce se věnuje jejich analýze a hledá vhodné funkce, které na konkrétním místě příkladně recyklují vnitřní periferii.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.