Diplomové práce

REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA VE VYSOKÉ U MĚLNÍKA

Julie Šelerová

Architektura a urbanismus

Anotace

Cílem práce je areál hospodářského dvora revitalizovat tak, aby byl jeho provoz udržitelný a relativně ekonomicky samostatný a zároveň přitom nebyla poškozena jeho historická hodnota a architektonická jedinečnost. Práce též reflektuje charakter a požadavky oblasti (Kokořínsko).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.