Ateliéry

Ateliér Salzmann

A

MĚSTO PÍSEK - NA TRUBÁCH

ZS 2020

KRAJINA MĚSTSKÁ

Starobylé město Písek bylo založeno na břehu řeky Otavy v místech, kde vtékal potok do řeky v blízkosti kamenného mostu. Postupně velkou část povodí potoka na Trubách zarostlo současné město. Hledání a nacházení podstaty krajiny v Písku se stává nutností. Náš vztah ke krajině se mění. Mění se i naše nároky na prostředí, ve kterém žijeme. Umíme se vzdát svého pohodlí v prospěch přírody, které jsme součástí? Cesty vody, stromů, lidí, zvířat a ptáků můžou být stejné.

B

STARÁ PLASKÁ CESTA A MARIÁNSKÁ TÝNICE

ZS 2020

KRAJINA PAMÁTNÁ

Plaský cisterciácký klášter a probošství v Mariánské Týnici spojuje stará plaská cesta. Celý komplex je páteří bývalého plaského panství, pro které je typický rukopis architekta Jana Blažeje Santini – Ajchela. Historický vývoj poznamenal klášterní komplex v Plasích a také poutní areál v Mariánské Týnici. Plaská cesta v jedné části téměř zanikla. Naším cílem je obnovit život Plaské cesty, která spojuje oba skvosty barokní architektury a zajistit ochranu funkčních a vizuálních hodnot celého komplexu krajiny ve vazbě na připravovanou překládku silnice I/27 Plzeň – Litvínov.

C

ŽELEZNÝ ÚJEZD – V ÚLIČKÁCH

ZS 2020

KRAJINA VENKOVSKÁ

V patě jižních Brdských svahů leží vesnice Železný Újezd. Již její název napovídá důvod jejího vzniku. Těžba železné rudy poznamenala okolní krajinu. Nikdy se zde nežilo lehce. Každodenní boj o chleba byl obrazem doby. Dnes je Železný Újezd součástí CHKO Brdy. Prameniště Mítovského potoka je pod ochranou Natura 2000. Způsob života se zde změnil. Funkce krajiny se přizpůsobují aktuálním požadavkům. Umíme spojit ochranu výjimečné krajiny a zadržení vody v krajině s rozumnou zemědělskou činností a životem zdejších obyvatel? Umíme žít v krajině a s krajinou?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková