Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Salzmann

A

JIŽNÍ BRDY – TŘEMŠÍN

LS 2023

Les jako veřejný prostor.

Hospodaření s vodou v lese.

 

33% naší republiky pokrývají lesy. Jsou významným hospodářským prostorem pro pěstování dřeva, jsou důležitým místem pro biodiverzitu, do lesa chodíme všichni rádi, je to také rekreační prostor, kde se cítíme velmi dobře. Lesy jsou obvykle v horních částech povodí. Jsou zásobárnou nejenom dřeva, ale i vody. Jakým způsobem jsou propojené horní části povodí s dolními částmi? Zadržujeme vodu v lesích dostatečně? Co víme o lesních mokřadech? Lze tyto všechny funkce lesa propojit?

 

Zadání pro studenty ATV (KA)

Terénní výjezd 23.2.2023

B

SRBICKÝ POTOK - HORNÍ KAMENICE

LS 2023

Modelování nového tvaru údolí  Srbického potoka ve vazbě na okolní krajinu.

Srbický potok jako zásadní tepna života krajiny v Horní Kamenici.

 

Po druhé světové válce došlo ke snad největšímu poškození původní české krajiny. Zemědělci napříč republikou nuceně vstupovali do družstev, vznikaly rozsáhlé zemědělské bloky a původní dělící krajinné prvky jako meze, remízy či aleje byly rozorány. Srbický potok byl, jako nespočet dalších, narovnán a přestavěn na kanál. Jeho původní, malebné údolí, které se jmenovalo  „V jamách“ zaniklo. Jakým způsobem lze obnovit zaniklé funkce říční krajiny Srbického potoka? Může se potok opět stát živým biokoridorem, oblíbeným rekreačním prostorem  a prostorem rozlivu povodňových vod?

 

Zadání pro studenty ATV (KA) 

Terénní výjezd 24.2.2023

 

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.